Lịch công tác tuần 44

28-10-2022 16-21

TUẦN 44

Từ ngày 31/10/2022  đến ngày   06/11/2022


TT

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

ThS. Đào Văn Thăng

Giám đốc

 - Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám Hiệu, thực hiện công tác Đào tạo văn bằng 2, tin học, tiếng anh B1

 - Quản lý, điều hành trung tâm

 - Tham gia các cuộc họp theo lịch nhà trường

 - Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các văn bản hành chính liên quan đến chức năng, nhiệm vụ khi được ủy quyền

 - Thực hiện công tác báo cáo định kỳ (Tuần, tháng năm), báo cáo đột xuất theo công việc được phân công với Ban Giám hiệu.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.

 - Giải quyết công việc hành chính của trung tâm

2

ThS. Nguyễn Thị Quyên

Chuyên viên chính

 - Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc thực hiện các công việc:

- Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lớp Văn bằng 2 khóa 6, ngành ngôn ngữ Anh.

- Quản lý cấp phát  văn bằng, chứng chỉ (VB2, B1)

- Thực hiện lưu trữ văn thư theo quy trình ISO

 - Giải quyết các công việc được phân công theo kế hoạch của tuần

  - Soạn thảo, tra soát các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công

 - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.

3

ThS. Dương Thị Lê

Chuyên viên

 - Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc thực hiện các công việc:

 - Tiếp nhận hồ sơ đăng ký ôn, thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

 - Quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ ƯD CNTT cơ bản

- Trợ lý công nghệ thông tin

- Giải quyết các công việc được phân công theo kế hoạch của tuần

 - Soạn thảo, tra soát các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công

 - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc

4

CN. Nguyễn Thế Tường

Chuyên viên

 

- Trau dồi kiến thức và rèn luyện năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức đào tạo, cấp phát văn bằng chứng chỉ.

- Tập giải quyết, thực hiện một số công việc: Tổ chức đào tạo, cấp phát văn bằng chứng chỉ

- Giải quyết các công việc được phân công theo kế hoạch của tuần

- Soạn thảo, tra soát các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc

Ghi chú

- Thứ 2: 9h00,  hội ý trung tâm;

- Thứ 2-thứ 6: Đ/c Thăng đi công tác

 ( Lịch làm việc mùa hè : + Sáng: 7h-11h        + Chiều: 13h30 -17h30 )

Chuyên mục tin tức