Lịch công tác tuần 44

31-10-2022 15-37

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 NĂM HỌC 2021 – 2022

THỜI GIAN TỪ NGÀY 31/10/2022 ĐẾN 05/11/2022

STT

Họ tên

Nội dung công việc

1

 Đặng Hoài An

- Quản lý, điều hành hoạt động chung của Trung tâm

- Tham gia HL VĐV Điền kinh trẻ Quốc gia theo quyết định của TC TDTT.

2

Đỗ Đình Du (Phó giám đốc)

- Phụ trách quản lý sinh hoạt nội vụ, văn hóa VĐV.
- Tham gia HL VĐV Cử tạ trẻ Quốc gia theo quyết định của TC TDTT.

3

Nguyễn Như Quỳnh (Phó giám đốc)

-Phụ trách quản lý bữa ăn của VĐV.

-Thực hiện các công việc khác giám đốc phân công.

4

Nguyễn Danh Phong

- Quản lý chào cờ và điểm danh 19h CN các tuần lẻ: 1;3;5;7 ...51.

- Kiểm tra sinh hoạt nội vụ, nhà ăn VĐV theo lịch phân công.

5

Vũ Toàn Tài

- Tham gia công tác Huấn luyện đội tuyển Cầu lông trẻ quốc gia theo Quyết định.

- Quản lý chào cờ và điểm danh 19h CN các tuần chẵn: 2,4,6,  ...52.

- Kiểm tra sinh hoạt nội vụ, nhà ăn VĐV theo lịch phân công.

6

Đỗ Đức Sơn

- Kiểm tra sinh hoạt nội vụ, nhà ăn VĐV theo lịch phân công

- Trực tổ quản lý SHNV VĐV, nhà ăn theo lịch phân công

 

THỜI GIAN TẬP LUYỆN CÁC ĐỘI TUYỂN THỂ THAO QUỐC GIA TỪ THỨ 2-THỨ7

TT Tên đội

 

Thời gian tập luyện

Địa điểm

Thi đấu

Ghi chú

Sáng sớm

Sáng

Chiều

Tối

1

Bắn súng trẻ QG

   

8h00’-11h00’

14h00’-16h00’

 

Nhà tập Bắn súng và các sân tập bổ trợ khác

 

Nghỉ tích cực chiều T5,7

2

Cử tạ trẻ QG

   

8h30’-10h30’

15h30’18h30

 

Nhà tập Cử tạ và các sân tập bổ trợ khác

 

Nghỉ tích cực chiều T5,7

3

Cầu lông trẻ QG

   

7h00’-9h00’

17h-19h

 

Nhà tập Cầu lông và các sân tập bổ trợ khác

 

Nghỉ tích cực chiều T4,7

4

Điền kinh trẻ QG

   

7h30’-10h30’

15h30’-17h00’

và VĐVHVH 17h00’-19h00’

 

Sân Điền kinh 2 và các sân tập bổ trợ khác

 

Nghỉ tích cực chiều T5,7

5

Silat trẻ QG

   

8h00’-10h30’

15h30-17h30’

 

Nhà tập silat và các sân tập bổ trợ khác

 

Nghỉ tích cực chiều T5,7

6

Cầu mây trẻ QG

   

8h00’-10h30’

15h30’-18h00’

 

Nhà thi đấu và các sân tập bổ trợ khác

 

Nghỉ tích cực chiều T5,7

7

ĐK QG

   

8h00’-11h00’

14h00’-16h00’

 

Sân ĐK 2 và các nhà tập bổ trợ khác

 

Nghỉ tích cực chiều T5,7

8

Vật trẻ QG

   

8h00’-11h00’

14h00’-16h00’

 

Nhà tập vật và các sân tập bổ trợ khác

 

Nghỉ tích cực chiều T5,7

9

CLQG

   

9h00’-12h00’

14h00’-17h00’

  Nhà tập vật và các sân tập bổ trợ khác  

Nghỉ tích cực chiều T5,7

Chuyên mục tin tức