LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 NĂM 2022

02-11-2022 14-50

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN 

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 NĂM 2022

(Từ ngày 17 đến 23/10/2022)

 

TT

Họ và tên

Nội dung công việc

1

Phạm Tuấn Dũng

(Trưởng phòng)

Điều hành các công việc của phòng (thực hiện theo kế hoạch nhà trường)

- Thứ hai; 13h30 Họp hội đồng thi đua khen thưởng(A2)

- Thứ 4: 14h00 sinh hoạt chuyên môn tại đơn vị

- Quản lý công tác học sinh, sinh viên

- Thứ 6 : 7h đón tân viên k58 đợt 2

2

Hoàng Nam

(Chuyên viên)

Thực hiện công tác hành chính của khóa học sinh viên

- Thứ 4: 14h00 sinh hoạt chuyên môn tại đơn vị

- Trực phòng 2.4.6

 - Quản lý hồ sơ sinh viênKhóa 55; 57

-  Thứ 6 : 7h đón tân viên k58 đợt 2

3

Nguyễn Thị Hằng

(Chuyên viên)

Thực hiện công tác hành chính của khóa học sinh viên

-- Trực phòng:  3.5

- Thứ 4: 14h00 sinh hoạt chuyên môn tại đơn vị

Thực hiện công tác hành chính của khóa học sinh viên

- Quản lý hồ sơ sinh viên Khóa 56, 58

- Thứ 6 : 7h đón tân viên k58 đợt 2

 

 

Chuyên mục tin tức