Lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học

29-08-2020 00-00

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học được thành lập theo quyết định số 389/QĐ-ĐH1-TC ngày 14/9/2007 của HIệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao I, nay là Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. 

1. Thông tin đơn vị:

Tên đơn vị: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Địa chỉ: Tầng 1 nhà thi đấu, trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Điện thoại: 02222246127

2. Lịch sử hình thành và phát triển đơn vị

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học được thành lập theo quyết định số 389/QĐ-ĐH1-TC ngày 14/9/2007 của HIệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao I, nay là Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. 

Cán bộ ban đầu của Trung tâm là những cán bộ giáo viên của Bộ môn Ngoại ngữ và Bộ môn Toán tin.

3. Chức năng của đơn vị

Trung tâm ngoại ngữ - Tin học có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng về công tác đào tạo, liên kết đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra đánh giá ngoại ngữ và ứng dụng CNTT trình độ cơ bản theo hình thức vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Điều tra nhu cầu học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, ứng dụng CNTT trên địa bàn, liên kết với các trung tâm khác để đề xuất với BGH về kế hoạch liên kết đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu của người học.

- Tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng các chương trình đào tạo đối tượng người học trình độ đại học, trung cấp và không chuyên về ngoại ngữ, ứng dụng CNTT và chuyển giao ứng dụng CNTT.

- Tổ chức kiểm tra cấp giấy chứng nhận trình độ Tiếng Anh tương đương trình độ B1, A2; ứng dụng CNTT cơ bản.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ về đào tạo, trình độ đại học vừa làm vừa học, trung cấp tin học, ứng dụng CNTT cơ bản, liên kết kiểm tra cấp chứng nhận.

- Quản lý hồ sơ học viên, quản lý phôi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

- Thực hiện công tác thu chi tài chính theo đúng quy định, nguyên tắc quản lý tài chính của Nhà nước và Nhà trường.

- Quản lý, tổ chức đánh giá, đăng ký thi đua – khen thưởng viên chức thuộc Trung tâm.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức thuộc Trung tâm;

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị được giao theo quy định của Pháp luật và của Nhà trường.

- Xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm; theo dõi, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

4. Cán bộ đơn vị qua các thời kỳ

4.1. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

TT Họ tên Chức Vụ Thười gian công tác
1

Ths. Phạm Bá Dũng

Giám đốc 2007 - 2017
2

PGS. TS Trần Tuấn Hiếu

Giám đốc 2017 -  2019
3

ThS. Đào Văn Thăng

Phó Giám đốc 2019 đến  nay

 

4.2. Cán bộ đơn vị hiện tại

 

TT

Họ và tên

Trình độ

Nhiệm vụ

Điện thoại, Email

1

Đào Văn Thăng

          Phó giám đốc

Thạc sĩ

- Giúp Giám đốc điều hành các công việc  liên quan đến trung tâm.

- Quản lý hồ sơ giấy tờ, chỉ đạo việc đăng ký, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

- Giải quyết công việc hành chính của trung tâm

 

2

Nguyễn Thị Quyên

Chuyên viên chính

Thạc sĩ

- Thực hiện lưu trữ văn thư theo quy trình ISO

- Thu, chi tài chính (tổng hợp báo cáo)

- Cấp phát văn bằng, chứng chỉ (VB2, B1)

- Tổ chức công tác giáo vụ của Trung tâm, quản lý điểm, chuẩn bị hồ sơ xét cấp chứng chỉ theo quy chế;

0912.894.894

Quyen82nnth@gmail.com

3

Dương Thị Lê

Chuyên viên

Thạc sĩ

- Trực tiếp giảng dạy các lớp tin học ngoài giờ.

- Cộng tác viên CNTT.

- Cấp phát văn bằng, chứng chỉ Tin học

- Quản lý phần mềm thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

097.888.1166

Duongle113@gmail.com

5. Các thành tích đã đạt được

Năm

Thành tích

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2011

Giấy khen

Tập thể lao động

tiên tiến

Số 608/QĐ - TDTT BN, ngày 21 tháng 10 năm 2011, của Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

2013

Giấy khen

Tập thể lao động

 tiên tiến

Quyết định số 934/QĐ-TDTTBN ngày 8/10/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

2014

Giấy khen

Tập thể lao động

tiên tiến

Quyết định số 742/QĐ-TDTTBN ngày 05/9/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

2016

Giấy khen

Tập thể lao động

tiên tiến

Quyết định số 817/QĐ-TDTTBN ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học THể dục thể thao Bắc Ninh

2017

Giấy khen

Tập thể lao động

tiên tiến

Quyết định số 885/QĐ-TDTTBN ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học THể dục thể thao Bắc Ninh

2018

Giấy khen

Tập thể lao động

 tiên tiến

Quyết định số 7333/QĐ-TDTTBN ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao bắc Ninh

Danh hiệu Tập thể

lao động xuất sắc

Quyết định số 3558/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6. Một số hình ảnh hoạt động của đơn vị

Lễ khai giảng lớp Văn bằng 2 – Khóa 3 (2017-2019)

Lễ bế giảng lớp văn bằng 2 – khóa 1 (2015 – 2017)

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và đại diện lớp văn bằng 2, khóa 2 lên chúc mừng lễ kỷ niệm 10 năm thành lập

 khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Lớp VB2 – Khóa 3 chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Lễ bế giảng lớp Văn bằng 2 – khóa 2 (2016 – 2018)

Công tác chuẩn bị cho buổi thi chứng chỉ ứng dụng CNTT đầu tiên – năm 2018

 

Chuyên mục tin tức