NCS Nguyễn Hoàng Điệp đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp cơ sở

12-11-2021 00-00

Ngày 12 tháng 11 năm 2021, NCS Nguyễn Hoàng Điệp đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp cơ sở với tên đề tài: “Xây dựng chương trình giáo dục thể chất theo học chế tín chỉ cho sinh viên không chuyên ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Hùng Vương – Phú Thọ”.  Hội đồng chấm luận án gồm 7 thành viên do GS.TS Lưu Quang Hiệp làm Chủ tịch

NCS Nguyễn Hoàng Điệp trả lời câu hỏi của Hội đồng và các nhà khoa học

Hội đồng chấm Luận án cho NCS Nguyễn Hoàng Điệp gồm 7 thành viên do GS.TS. Lưu Quang Hiệp làm Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Nguyễn Kim Xuân, phản biện 1, PGS.TS Hà Quang Tiến, phản biện 2, PGS.TS Đinh Khánh Thu, ủy viên, TS Nguyễn Phương Loan, ủy viên, TS Nguyễn Xuân Trãi, ủy viên, PGS.TS Ngô Trang Hưng, ủy viên Thư ký hội đồng. Buổi bảo vệ còn có sự tham dự của nhiều khách mời là GS, PGS.TS, TS, chuyên gia đầu ngành thể thao cùng các đồng nghiệp, bạn bè, gia đình và người thân của NCS.

Luận án đã xây dựng được 01 chương trình môn học Giáo dục thể chất theo học chế tín chỉ cho sinh viên không chuyên ngành Giáo dục thể chất trường Đại học Hùng Vương Phú Thọ gồm 4 tín chỉ (1 tín chỉ bắt buộc, 3 tín chỉ tự chọn) với 7 môn thể thao tự chọn. Các chương trình xây dựng được căn cứ trên các cơ sở, nguyên tắc khoa học theo xu hướng tiếp cận năng lực, đồng thời dựa trên cơ sở thực tiễn để xác định cấu trúc, nội dung chương trình phù hợp với trường Đại học Hùng Vương. Kết quả phỏng vấn thẩm định chương trình mà luận án xây dựng đã nhận được sự đồng thuận cao ở mức “Đạt yêu cầu, kiến nghị ban hành”.

Kết quả ứng dụng thử nghiệm chương trình môn học Giáo dục thể chất theo học chế tín chỉ trong 02 năm học cho sinh viên Trường Đại học Hùng Vương đã nhận được phản hồi tích cực và nâng cao được kết quả học tập, thể lực cho sinh viên. Cụ thể như sau: Nhận được sự nhất trí cao từ giảng viên và sinh viên; Kết quả học tập môn học Giáo dục thể chất theo học chế tín chỉ là rất tốt. Được thể hiện bằng việc kiểm tra thể lực, bằng điểm số kết quả môn học cao hơn hẳn so với các khóa trước.

NCS Nguyễn Hoàng Điệp chụp  ảnh lưu niệm với Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

Tại buổi bảo vệ tác giả đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các khách mời là chuyên gia trong lĩnh vực TDTT, các nhà quản lý và tổ chức thể thao tại trung ương và địa phương. Đặc biệt, những ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng đã giúp NCS làm sáng tỏ được nhiều vấn đề trong công tác nghiên cứu còn đang thiếu sót.

Tuy còn những hạn chế cần chỉnh sửa song đề tài của NCS được Hội đồng đánh giá là công phu, đủ hàm lượng khoa học, kết cấu các chương, mục rõ ràng đúng quy định của một luận án Tiến sỹ giáo dục học.

Kết quả Hội đồng nhất trí 07/07 (100%) thành viên Hội đồng  đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao cho phép NCS Nguyễn Hoàng Điệp được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Trường sau khi đã chỉnh sửa luận án theo kết luận của Hội đồng./.

Chuyên mục tin tức