NCS Trần Phúc Ba bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường

10-06-2022 00-00

Ngày 10 tháng 6 năm 2022, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Phúc Ba với đề tài: Nghiên cứu đổi mới phần kiến thức ngành chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành giáo dục thể chất trường Đại học Hùng Vương tỉnh Phú Thọ”.  Chuyên ngành:  Giáo dục học; Mã ngành:  9140101

NCS Trần Phúc Ba chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng 

          Hội đồng chấm luận án cho NCS gồm: PGS.TS Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Đặng Hà Việt, phản biện 1; PGS.TS Bùi Quang Hải, phản biện 2; TS Ngô Ích Quân, phản biên 3; PGS.TS Trần Hiếu, ủy viên; TS. Nguyễn Văn Đức, ủy viên và TS Trần Trung, ủy viên thư ký.

           Luận án đã đánh giá được tổng thể các điều kiện đảm bảo đào tạo trình độ đại học ngành giáo dục thể chất trường đại học hùng vương gồm: thực trạng công tác tuyển sinh, thực trạng cơ cấu tổ chức, đội ngũ, trình độ của cán bộ giảng viên bộ môn GDTC, thực trạng cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo cho quá trình đào tạo. Kết quả cho thấy tất cả các điều kiện đều đảm bảo để đào tạo trình độ đại học ngành GDTC.

            Những thay đổi phù hợp với thực trạng đào tạo trình độ đại học ngành GDTC tại trường Đại học Hùng Vương đã được đóng góp của các bên liên quan khi luận án tiến hành phỏng vấn xin ý kiến. Chương trình đào tạo đổi mới do luận án xây dựng đã được Hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương ban hành quyết định số 930/QĐ-ĐHHV đồng ý đưa vào đào tạo trình độ đại học ngành GDTC từ năm học 2018-2019.

          Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành GDTC mới do luận án xây dựng đã được triển khai đào tạo tại trường đại học Hùng Vương từ năm học 2018-2019. Qua ba năm đào tạo, thông qua việc đánh giá kết quả học tập, chuẩn đầu ra chuyên môn, lấy ý kiến các bên liên quan và đánh giá mức độ phát triển hình thái, thể lực của sinh viên cho thấy tính hiệu quả vượt trội của chương trình đào tạo mới so với chương trình đào tạo cũ ở tất cả các tiêu chuẩn đánh giá khi đem so sánh giữa nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng.

NCS Trần Phúc Ba trả lời câu hỏi Hội đồng và các nhà khoa học

Kết quả Hội đồng nhất trí 07/07(100%) thành viên Hội đồng có mặt đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh cấp bằng tiến sĩ cho NCS Trần Phúc Ba được sau khi đã chỉnh sửa luận án theo kết luận của Hội đồng./.

Chuyên mục tin tức