Nghiên cứu sinh Đào Tiến Dân bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường

15-10-2021 14-50

Ngày 15/10/2021, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Đào Tiến Dân về đề tài: “Nghiên cứu xây dựng chương trình tập luyện ngoại khóa môn Bóng Chuyền cho sinh viên đại học khối các trường kỹ thuật thành phố Hà Nội”

Đến dự buổi bảo vệ Luận án của NCS Đào Tiến Dân có: PGS.TS Trần Tuấn Hiếu, Cán bộ hướng dẫn 1; TS Nguyễn Thế Truyền, cán bộ hướng dẫn 2 cùng các tiến sỹ đang công tác tại trường, gia đình và bạn bè NCS Đào Tiến Dân.

Hội đồng chấm Luận án NCS Đào Tiến Dân gồm 7 thành viên: PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Đinh Quang Ngọc, Uỷ viên thư ký; TS. Trần Đức Phấn, Phản biện 1; PGS.TS. Lương Thị Ánh Ngọc, Phản biện 2; TS. Phạm Thế Vượng, Phản biện 3; PGS,TS Lê Đức Chương, Uỷ viên; TS. Phạm Hoàng Tùng, Uỷ viên.

Luận án đã xác định được Thực trạng hoạt động thể thao ngoại khóa của sinh viên Đại học khối các trường kỹ thuật Thành phố Hà Nội. Các yếu tố ảnh hướng tới hoạt động GDTC và TDTT NK tại các trường đã đáp ứng ở mức cơ bản, trong đó có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển môn Bóng chuyền ngoại khóa; Nội dung tập luyện TDTT NK của sinh viên rất đa dạng, có tính phân hóa cao. Sinh viên vẫn chủ yếu tập luyện TDTT NK dưới hình thức tập luyện tự phát là chính. Tỷ lệ sinh viên chưa đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể còn cao ở cả nam và nữ. Việc tập luyện ngoại khóa môn Bóng chuyền cho sinh viên Đại học khối các trường kỹ thuật Thành phố Hà Nội chưa có chương trình chi tiết mà phần lớn mới chỉ được sử dụng theo kinh nghiệm của các giáo viên, HLV, cũng chưa tiến hành đo lường hiệu quả tác động của các chương trình trên sinh viên các Trường. Để phát triển phong trào tập luyện Bóng chuyền ngoại khóa cho sinh viên một cách có hiệu quả, việc xây dựng chương trình tập luyện chi tiết là vấn đề cần thiết và cấp thiết.

NCS Đào Tiến Dânbảo vệ luấn án trước Hội đồng và các Nhà khoa học

 NCS Đào Tiến Dân  Quá trình nghiên cứu đã xác định được 07 nguyên tắc với 28 nội dung cụ thể cần tuân thủ trong xây dựng chương trình tập luyện ngoại khóa môn Bóng chuyền cho sinh viên Đại học khối các trường kỹ thuật Thành phố Hà Nội. Tiến hành xây dựng được 04 chương trình tập luyện ngoại khóa môn Bóng chuyền đối tượng nghiên cứu tương ứng với 04 năm học. Bước đầu kiểm nghiệm lý thuyết chương trình thông qua ý kiến các chuyên gia và hội thảo. Kết quả cho thấy, chương trình tập luyện ngoại khóa đã xây dựng của đề tài luận án cho sinh viên Đại học khối các trường kỹ thuật Thành phố Hà Nội là phù hợp với đối tượng nghiên cứu.

 NCS Đào Tiến Dân tặng hoa tri ân Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

Thông qua ứng dụng chương trình tập luyện ngoại khóa môn Bóng chuyền đã xây dựng cho sinh viên Đại học khối các trường kỹ thuật Thành phố Hà Nội và đánh giá hiệu quả. Kết quả, chương trình đã xây dựng của đề tài luận án có hiệu quả cao trong việc phát triển thể lực, nâng cao kết quả học tập, nâng cao trình độ tập luyện bóng chuyền và có tác dụng tốt trong phát triển phong trào tập luyện ngoại khóa môn Bóng chuyền cho sinh viên Đại học khối các trường kỹ thuật Thành phố Hà Nội.

  Hội đồng đã nhất trí đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh cấp bằng tiến sĩ cho phép NCS Đào Tiến Dân sau khi đã hoàn thiện luận án theo kết luận của Hội đồng

Chuyên mục tin tức