Nghiên cứu sinh Phạm Thanh Lương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở

09-01-2020 00-00

Ngày 9/01/2020, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Phạm Thanh Lương về đề tài: “Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Thể dục thể thao ngoại khóa cho học sinh trung học phổ thông, tỉnh Quảng Ngãi”.

Đến dự buổi bảo vệ Luận án của NCS Phạm Thanh Lương có: PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng - Cán bộ hướng dẫn 1 cùng các tiến sỹ đang công tác tại trường, gia đình và bạn bè NCS Phạm Thanh Lương.

Hội đồng chấm Luận án cho NCS Phạm Thanh Lương gồm 7 thành viên: PGS.TS. Đỗ Hữu Trường - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Định Quang Ngọc – Uỷ viên thư ký; PGS.TS. Phạm Đình Bẩm – Phản biện 1; PGS.TS. Lê Đức Chương – Phản biện 2; TS. Trần Đức Phấn– Uỷ viên; PGS.TS. Trần Duy Hòa – Uỷ viên; PGS.TS. Ngô Hải Hưng – Uỷ viên.

Toàn cảnh buổi bảo vệ

 Luận án đã đánh giá thực trạng thể lực của học sinh THPT tỉnh Quảng Ngãi cho thấy: Trình độ thể lực của học sinh học sinh các trường THPT tỉnh Quảng Ngãi ở tất cả các tiêu chí thu được đều cao hơn mức trung bình khi so sánh với người Việt Nam cùng lứa tuổi và giới tính. Tuy nhiên, khi phân loại trình độ thể lực của học sinh theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ học sinh chưa đạt tiêu chuẩn còn cao ở cả nam và nữ. Khi so sánh thể lực của học sinh theo mức độ tập luyện TDTT NK cho thấy học sinh tập luyện TDTT NK thường xuyên hơn có trình độ thể lực tốt hơn. Như vậy, có thể thấy tập luyện TDTT NK có tác dụng tích cực trong việc phát triển thể lực cho học sinh.

 NCS Phạm Thanh Lương trả lời các câu hỏi của Hội đồng và các Nhà khoa học

 NCS Phạm Thanh Lương đã lựa chọn được 15 tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động TDTT NK thuộc 4 nhóm gồm: Đánh giá mục tiêu GDTC (6 tiêu chí) ; Đánh giá mục tiêu giáo dưỡng thể chất (2 tiêu chí) ; Đánh giá việc phát triển phong trào TDTT NK (5 tiêu chí) và Đánh giá mục tiêu phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu thể thao (2 tiêu chí). Ứng dụng 08 biện pháp lựa chọn của luận án trong thực tế và đánh giá hiệu quả các giải pháp. Kết quả cho thấy, các biện pháp đã lựa chọn và xây dựng của đề tài đã có hiệu quả cao trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động TDTT NK trong các trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 NCS  Phạm Thanh Lương chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

  Hội đồng có 07/07 (100%) thành viên có mặt  nhất trí đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh cho phép NCS Phạm Thanh Lương được bảo vệ luận án tại Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Trường sau khi đã hoàn thiện luận án theo kết luận của Hội đồng. 

 

Chuyên mục tin tức