Nghiên cứu sinh Vũ Năng Anh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường

29-11-2019 00-00

          Ngày 29/11/2019, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh (NCS) Vũ Năng Anh về đề tài: Lựa chọn giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vận động viên tại trung tâm Đào tạo và Huấn luyện Thể thao tỉnh Hải Dương

Đến dự buổi bảo vệ Luận án của NCS Vũ Năng Anh  có PGS.TS. Bùi Quang Hải -  Cán bộ hướng dẫn 1; PGS.TS. Phạm Đình Bẩm – Cán bộ hướng dẫn 2; GS.TS. Lê Văn Lẫm – Nguyên Hiệu Trưởng Nhà trường cùng các nhà khoa học, các tiến sỹ đang công tác tại trường,  gia đình và bạn bè NCS Vũ Năng Anh

Hội đồng chấm Luận án cho NCS Vũ Năng Anh  gồm 7 thành viên: GS.TS. Nguyễn Đại Dương - Chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Xuân Trãi – Uỷ viên thư ký; PGS.TS. Lê Đức Chương – Phản biện 1; PGS.TS. Vũ Chung Thủy – Phản biện 2; TS. Trần Đức Phấn – Phản biện 3; PGS.TS. Phạm Đức Viễn  – Uỷ viên; TS. Ngô Ích Quân – Uỷ viên.

Nghiên cứu sinh Vũ Năng Anh trả lời câu hỏi Hội đồng và các nhà khoa học

Đề tài đã khái quát được hệ thống lý luận và thực tiễn các giải pháp quản lý VĐV nói chung và VĐV thể thao thành tích cao Hải Dương nói riêng, từ đó đã xác định và lựa chọn được những tiêu chí (nội dung) làm cơ sở để xây dựng các giải pháp quản lý VĐV một cách khoa học, khả thi.

Bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học đủ độ tin cậy, đề tài đánh giá thực trạng các giải pháp có ảnh hưởng hiệu quả quản lý VĐV tại Trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao tỉnh Hải Dương từ đó phân tích được những thuận lợi, khó khăn, hạn chế và các nguyên nhân của các giải pháp quản lý tác động  đến hiệu quả đào tạo VĐV tại dơn vị trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN hiện nay.

Trong quá trình tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp trong luận án, NCS Vũ Năng Anh đã xây dựng lộ trình ứng dụng giải pháp vào thực tế để điều chỉnh và đánh giá hiệu quả ứng dụng. Theo ý kiến đánh giá của một số nhà quản lý, các chuyên gia mà tác giả đã tham khảo đã khẳng định đây là lộ trình khoa học, hợp lý, giúp luận án chủ động hơn trong quá trình áp dụng giải pháp và thu được hiệu quả. Đây cũng là một việc mới trong quá trình tổ chức ứng dụng giải pháp đã lựa chọn và đánh giá hiệu quả của luận án. 

            Quá trình tổ chức ứng dụng giải pháp luận án đã quan tâm tới thời gian, địa điểm, đối tượng ứng dụng của các giải pháp và công tác kiểm tra đánh giá kết quả ứng dụng để thu được hiệu quả cao nhất. Bên cạnh việc chứng minh tính hiệu quả của các giải pháp đã xây dựng  căn cứ và xuất phát từ điều kiện thực tế để khi ứng dụng vào thực tiễn tác giả đã tiến hành điều chỉnh những hạn chế phát sinh trong quá trình áp dụng với 43 tiêu chí của 08 giải pháp đã được các chuyên gia, các nhà quản lý có ý kiến lựa chọn chiếm tỷ lệ 80% trở lên, ở mức độ ưu tiên 1, ưu tiên 2 với cấu trúc nội dung từng giải pháp phù hợp quy định chung để đưa vào thực nghiệm.

Nghiên cứu sinh Vũ Năng Anh tặng hoa tri ân Hội đồng và giao viên hướng dẫn

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá các nội dung (tiêu chí) phản ánh hiệu quả quản lý VĐV, tác giả nghiên cứu ra các nhóm giải pháp cụ thể  có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đào tạo vận động viên thể thao tỉnh Hải Dương. Bước đầu áp dụng thử nhiệm các giải pháp quản lý được lựa chọn có tính đặc thù tại Trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao đã đạt được một số kết quả nhất định trên các mặt và một số kết quả đóng góp mới đối với ngành và chuyên ngành khoa học quản lý TDTT.

Hội đồng 100% thành viên nhất trí đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh cấp bằng tiến sĩ cho NCS Vũ Năng Anh sau khi đã hoàn thiện luận án theo kết luận của Hội đồng

Chuyên mục tin tức