Nội dung ôn tập vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021

13-04-2021 00-00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

HĐ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bắc Ninh, ngày   13   tháng  4    năm 2021

 

NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

 (Dành cho viên chức thi tuyển giảng viên Võ thuật)

 

  1. Phần kiến thức chuyên môn

Nội dung 1: Đặc điểm và phân tích các giai đoạn thực hiện kỹ thuật đá vòng cầu? Những điểm cần lưu ýkhi thực hiện kỹ thuật đá vòng cầu?

Nội dung 2: Đặc điểm và phân tích kỹ thuật đấm thẳng tay sau? Những lưu ý khi thực hiện kỹ thuật này?

Nội dung 3: Khái niệm quyền pháp trong Võ thuật? Những điều chú ý khi luyện tập quyền?

Nội dung 4: Đặc điểm và phân tích các giai đoạn thực hiện kỹ thuật đá ngang? Những lưu ý khi thực hiện kỹ thuật đá ngang?

Nội dung 5: Phương pháp huấn luyện phát triển sức mạnh đòn chân hoặc đòn tay cho vận động viên võ thuật?

  1. Phần kiến thức xử lý tình huống sư phạm

Tình huống 1: Sinh viên chê bài giảng của giảng viên.

Tình huống 2: Khi sinh viên đến lớp muộn.

Tình huống 3: Thầy giáo có tật nói ngọng, lẫn giữa l và n.

Tình huống 4: Dạy thay đồng nghiệp bị ốm, có việc đột xuất.

Tình huống 5: Thanh niên ngoài làng đón đánh sinh viên trường.

Tình huống 6: Một tình huống trong phòng thi.

---Hết---

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

HĐ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bắc Ninh, ngày    23     tháng  4    năm 2021

 

NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

 (Dành cho vị trí thi tuyển trợ giảng môn Giáo dục Quốc phòng An ninh)

 

A. Phần kiến thức chuyên môn

Nội dung 1: Âm mưu của chiến lược “Diễn biến hòa bình”? Quan điểm và giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của Đảng, Nhà nước ta?

Nội dung 2: Nội dung nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII?

Nội dung 3: Âm mưu, thủ đoạn địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam? Các giải pháp đấu tranh về vấn đề dân tộc, tôn giáo đối với cách mạng Việt Nam.

Nội dung 4: Khái niệm, vị trí, vai trò của lực lượng Dân quân Tự vệ? Những nhiệm vụ cơ bản của lực lượng Dân quân Tự vệ trong giai đoạn cách mạng hiện nay?

Nội dung 5: Tính năng, tác dụng, cấu tạo chung của súng Tiểu liên AK? Thứ tự các bước thực hành Tháo lắp súng TLAK?

Nội dung 6: Tính năng, tác dụng, cấu tạo chung của súng Diệt tăng B41? Thứ tự chuyển động các bộ phận khi bắn?

Nội dung 7: Tính năng, tác dụng, cấu tạo và cách sử dụng lựu đạn Φ1(Phi 1)?

Nội dung 8: Ý nghĩa và động tác Khám súng, khám súng xong của súng Tiểu liên AK? Những điểm chú ý khi thực hành động tác Khám súng

 

B. Phần kiến thức xử lý tình huống sư phạm

Tình huống 1: Vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác GDQP&AN cho sinh viên là gì?

Tình huống 2: Mục đích, yêu cầu, bản chất cốt lõi của vấn đề mà thí sinh trình bày trong đề thi? 

Tình huống 3: Trình tự các bước chuẩn bị của giảng viên khi thực hiện giảng một nội dung kỹ năng thực hành?

Tình huống 4: Sinh viên mang mặc quân phục không đúng tác phong, hay mất trật tự, làm việc riêng, sử dụng điện thoại trên lớp không chú ý nghe giảng?

Tình huống 5: Sau giờ nghỉ giải lao sinh viên trốn học không vào lớp với lý do ốm mệt?

Tình huống 6: Sinh viên sợ đau và ngại tập luyện các động tác thực hành trên thao trường?

Tình huống 7: Sinh viên mất trật tự, hiện tượng mệt mỏi, uể oải trong giờ học khi giảng viên đang giảng bài trên lớp?

Tình huống 8: Giảng viên bước vào lớp sinh viên nhìn thầy cô rồi xì xào cười với nhau?

Tình huống 9: Sinh viên học các nội dungthực hành bị ngất trên thao trường, sân tập?

Tình huống 10: Sinh viên chê bài giảng của giảng viên vì Thầy giáo có tật nói ngọng, nói nhanh và nói lắp?

---Hết---

 

Chuyên mục tin tức