Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào đại học dợt 2 hệ chính quy năm 2021

23-09-2021 11-28

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh ban hành quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào đại học đợt 2 hệ chính quy năm 2021

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC ĐỢT 2, HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021

Chuyên mục tin tức