Thời khóa biểu Tuần 09

25-09-2021 17-43

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN LÝ LUẬN ĐẠI CƯƠNG

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 09

Từ ngày: 27/09/2021 – 03/10/2021

 

 

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

1+2

ĐLCMĐCSVN -56 Online – Huyền

 

 

ĐLCMĐCSVN -56 Online – Huyền

 

 

 

NLCNML -57

Online – Hùng

 

TTHCM- 56

Online - Sơn

ĐLCMĐCSVN -56 Online – Huyền

 

NLCNML -57

Online – Hùng

 

TTHCM- 56

Online - Sơn

ĐLCMĐCSVN -56  Online – Huyền

 

 

TKTH – 56

Online – Tỉnh

TKTH – 56

Online – Tỉnh

 

 

 

 

TKTH – 54 VHVL

Online – Tuyết

3+4

ĐLCMĐCSVN -56

Online – Huyền

 

 

 

 

 

 

NLCNML -57

Online – Hùng

 

TTHCM- 56

Online - Sơn

ĐLCMĐCSVN -56

Online – Huyền

 

NLCNML -57

Online – Hùng

 

 

 

 

 

TKTH – 56

Online – Tuyết

 

 

 

 

 

TKTH – 54 VHVL

Online – Tuyết

5+6

ĐLCMĐCSVN -56

Online – Huyền

 

TTHCM- 56

Online - Sơn

ĐLCMĐCSVN -56

Online – Huyền

 

 

 

 

NN57 _ Lê

Đăng ký hoc NN57

 

 

 

 

 

 

TKTH – 56

Online – Tuyết

 

 

 

 

 

TKTH – 54 VHVL

Online – Tuyết

7+8

ĐLCMĐCSVN -56

Online – Huyền

 

TTHCM- 56

Online - Sơn

ĐLCMĐCSVN -56

Online – Huyền

 

 

 

TKTH – 56

Online – Tuyết

 

 

 

 

 

TKTH – 54 VHVL

Online – Tuyết

9+10

 

 

 

TKTH – 54 VHVL

Online – Tuyết

TKTH – 54 VHVL

Online – Tuyết

TKTH – 54 VHVL

Online – Tuyết

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Ghi chú: * ĐLCM (Đường lối cách mạng Đảng CSVN), TTHCM (Tư tưởng Hồ Chí Minh), TKTH ( Thống kê toán học), NCKH (Nghiên cứu khoa học), NLCNML (Nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lê), NN (Ngoại ngữ).

* Lịch học mùa đông: Tiết 1+2 từ 7h00 đến 8h45; Tiết 3+4 từ 9h15 đến 11h00, Tiết 5+6 từ 13h30 đến 15h15; Tiết 7+8 từ 15h45 đến 17h30

* Lịch học mùa hè: Tiết 1+2 từ 7h00 đến 8h45; Tiết 3+4 từ 9h15 đến 11h00, Tiết 5+6 từ 14h00 đến 15h45; Tiết 7+8 từ 16h15 đến 18h00

*  Thời gian dành cho học online ( LớpVĐV và HLV cấp cao)

Thời gian học tối: Từ 19h00 đến 21h30

Thời gian học sáng: Từ 7h00 đến 11h00

Thời gian học chiều: Tiết 14h00 đến 18h00

 

 Bảng thống kê giờ Tuần 09

 

STT

Họ tên

Số giờ

 

1

ThS Lê Việt Hùng

08

 

2

ThS Nguyễn Văn Minh

00

 

3

TS Nguyễn Tiến Sơn

10

 

4

ThS Chu Thị Huyền

20

 

5

ThS Trịnh Thị Hiếu

00

 

6

CN Nguyễn Xuân Giang

00

 

7

ThS Nguyễn Thanh Lê

02

 

8

ThS Dương Thị Hoà

00

 

9

ThS Nguyễn Thanh Vân

00

 

10

ThS Dương Thị Lý

00

 

11

ThS  Phùng Thị Phương

00

 

12

Nguyễn Thị Lan Anh

00

 

13

ThS Nguyễn Văn Tỉnh

04

 

14

ThS Đồng Thị Minh Tâm

00

 

15

ThS Hoàng Thị Tuyết

26

 

16

ThS. Phạm Bá Dũng

00

 

17

CN Vũ Công Duẩn

00

 

Tổng

70

 

P.TRƯỞNG BỘ MÔN

 

Ths. Nguyễn Thị Thanh Lê

GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

Ths. Dương Thị Lý

         

 

Chuyên mục tin tức