THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 10

02-10-2021 16-59

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 10

(Từ 27/09/2021 đến 01/10/2021)

 

HỌC KỲ I                 NĂM HỌC 2021 – 2022

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

 

CS54 GDTC(GA28)

M.Phương+Hùng

CS54 GDTC(GA29)

M.Phương+Hùng

 

CS54 GDTC(GA30)

M.Phương+H.Phương

CS56 GDTC (GA20)

Hùng+Hiếu

3+4

CS54 HLTT(GA19)

M.Phương+Nga

 

CS56 GDTC (GA19)

Hùng+Hiếu

 

 

5+6

 

 

CS55 GDTC (GA021)

Thủy+ Nga

CS54 HLTT(GA20)

M.Phương+H.Phương

 

CS55 HLTT (GA22)

Thủy+Hiệp

7+8

CS55 HLTT (GA20)

Thủy+Thu

CS55 HLTT (GA21)

Thủy+ Hùng

 

CS55 GDTC (GA22)

Thủy+ Hùng

 

 

GV

Giờ dạy

Coi thi

Hùng

12

 

Hiếu

4

 

Nga

4

 

Hoài Phương

4

 

Thủy

10

 

Mai Phương

10

 

Thu

2

 

Hiệp

2

 

Tổng

48

 

TRƯỞNG BM

 

 

TS. NGUYỄN HỮU HÙNG

 GIÁO VỤ BM

 

 

       VŨ THỊ MAI PHƯƠNG

Chuyên mục tin tức