THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21

19-12-2021 00-36

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 21

(Từ 20/12/2021 đến 24/12/2021)

 

HỌC KỲ I                 NĂM HỌC 2021 – 2022

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

CS 57 HLTT (GA24)

H.Phương+Thủy

 

PT57 K5 (GA 23)

Nga+Hiếu

CS 57 GDTC (GA 24)

Nga+Thủy

 

PT57 K1 (GA 24)

Hiếu+Thu

CS 57 HLTT (GA25)
H.Phương+Thủy

 

PT57 K7 (GA24)

Hiếu+Nga

CS57 HLTT (GA 26)

Nga+Thủy

 

PT57 K1 (GA25)

Hiếu+Thảo

 

PT57 K3 (GA25)

Thu+Dũng

PT57 K10 (GA22)

Thu+Dũng

3+4

PT57 K2 (GA23)

Nga +Hiệp

 

PT57 K4 (GA23)

Hiếu + Thảo

PT57 K8 (GA 23)

Hiếu+Thu

CS 57 GDTC (GA25)

H.Phương+Thủy

 

 

PT57 K2 (GA24)

Nga+Hiệp

 

PT57 K4 (GA24)

Hiếu+Thu

PT57 K2 (GA25)

H.Phương+Hiệp

 

PT57 K4 (GA25)

Thu+ Dũng

5+6

PT57 K1 (GA23)

Hiếu+Thảo

 

PT57 K3 (GA23)

Nga+Hiệp

 

PT57 K10 (GA23)

H.Phương+Thu

PT57 K3 (GA 24)

H.Phương+Hiệp

 

PT57 K7 (GA23)

Hiếu+Thu

PT57 K5 (GA24)

Hiếu+Thảo

 

PT57 K9 (GA24)

H.Phương+Dũng

CS57 GDTC (GA26)

H.Phương+Thủy

 

PT57 K5 (GA25)

Hiếu+Thu

 

PT57 K7 (GA25)

Nga+Dũng

CS 57 GDTC (GA27)

H.Phương+M.Phương

 

CS 57 HLTT (GA27)

Nga+Thủy

 

PT57 K9 (GA25)

Thu+Dũng

7+8

PT57 K6 (GA23)

Nga+Hiệp

 

PT57 K9 (GA23)

Hiếu+Thảo

PT57 K10 (GA 24)

H.Phương+Hiệp

PT57 K6 (GA24)

H.Phương+Dũng

 

 

PT57 K6 (GA25)

H.Phương+Hiếu

 

PT57 K8 (GA24)

Nga+Thu

PT57 K8 (GA25)

Nga+Dũng

* Ghi chú:

- Thứ 3 (21/12), 10h00: Đại diện BM làm việc với BGH và UBND TP Ninh Bình theo thư mời. (A2)

- Thứ 4 (22/12), 11h00: Họp BM (trực tuyến trên MS Team)

GV

Giờ dạy

Coi thi

Hùng

 

 

Hiếu

26

 

Nga

24

 

Hoài Phương

24

 

Thủy

14

 

Mai Phương

2

 

Thu

22

 

Hiệp

14

 

Dũng

16

 

Thảo

10

 

Tổng

152

 

TRƯỞNG BM

TS. NGUYỄN HỮU HÙNG

 GIÁO VỤ BM

       VŨ THỊ MAI PHƯƠNG

Chuyên mục tin tức