Thời khóa biểu tuần 24

09-01-2022 12-57

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Bóng chuyền

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 24

 ( Từ ngày: 10/01/2021 Đến 14/01/2022)

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021 – 2022

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

1-2

BC PT K10

TUẤN

BC PT K9

TUẤN

BC PT K7

TUẤN

     

 

 

3-4

BC PT K8

TUẤN

         

5-6

     

THI CS GDTC 57

ÁNH SỰ

   

 

 

7-8

   

THI CS HL 57

ÁNH VƯỢNG

     

9-10

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Tiết 56 từ 13h30, 78 từ 15h45. CÁC THẦY DẠY ONLINE BẰNG PHẦN MỀM MS TEAMS

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

   1

Phạm Thế Vượng

0

1

2

Tô Xuân Thục

0

0

3

Nguyễn Ngọc sự

8

1

4

Nguyễn Tất Tuấn

8

0

5

Nguyễn Ngọc Ánh

0

2

6

NgThị Thu Hiền

0

0

7

Lê Trí Trường

0

0

Tổng

16

4

   

     T. BỘ MÔN                       GV. BỘ MÔN

 

 

 

TS. TÔ XUÂN THỤC     THS. NGUYỄN TẤT TUẤN

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức