Thời khóa biểu tuần 25

15-01-2022 22-17

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Bóng chuyền

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 25

 ( Từ ngày: 17/01/2021 Đến 21/01/2022)

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021 – 2022

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

1-2

THI BC PT K10

TUẤN THỤC

THI BC PT K9

TUẤN THỤC

THI BC PT K7

TUẤN THỤC

     

 

 

3-4

THI BC PT K8

TUẤN THỤC

         

5-6

           

 

 

7-8

           

9-10

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Tiết 56 từ 13h30, 78 từ 15h45. CÁC THẦY DẠY ONLINE BẰNG PHẦN MỀM MS TEAMS

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

   1

Phạm Thế Vượng

0

0

2

Tô Xuân Thục

0

4

3

Nguyễn Ngọc sự

0

0

4

Nguyễn Tất Tuấn

0

4

5

Nguyễn Ngọc Ánh

0

0

6

NgThị Thu Hiền

0

0

7

Lê Trí Trường

0

0

Tổng

 

8

   

     T. BỘ MÔN                       GV. BỘ MÔN

 

 

 

TS. TÔ XUÂN THỤC     THS. NGUYỄN TẤT TUẤN

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức