Thời khóa biểu tuần 32

05-08-2022 16-39

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Bóng chuyền

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 32

 ( Từ ngày: 08/08/2022 Đến 12/08/2022)

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022 – 2023

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

1-2

 

CS 57HL

ÁNH SỰ

CS 55 GDTC

THỤC

CS 55 HL

THỤC

CS 56 HL

VƯỢNG

CS 57HL

ÁNH SỰ

CS 55 GDTC

THỤC

 CS 55 HL

TUẤN

   

 

 

3-4

 

CS 57 GDTC

ÁNH TUẤN

   

CS 57 GDTC

 

ÁNH TUẤN

 

5-6

CS 56 GDTC1

VƯỢNG

 

CS 56 GDTC1

VƯỢNG

 

CS 56 HL

VƯỢNG

 

 

 

7-8

CS 56 GDTC2

VƯỢNG

 

CS 56 GDTC2

VƯỢNG

     

9-10

 

.

 

 

 

 

Ghi chú: Tiết 56 từ 14h, 78 từ 16h15.

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

   1

Phạm Thế Vượng

12

 

2

Tô Xuân Thục

6

 

3

Nguyễn Ngọc sự

4

 

4

Nguyễn Tất Tuấn

6

 

5

Nguyễn Ngọc Ánh

8

 

6

NgThị Thu Hiền

0

 

7

Lê Trí Trường

0

 

Tổng

36

 

   

     T. BỘ MÔN                       GV. BỘ MÔN

 

 

 

TS. TÔ XUÂN THỤC     THS. NGUYỄN TẤT TUẤN

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức