Thời khóa biểu tuần 45

09-07-2019 10-24

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: BẮN SÚNG

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 45

Từ ngày 10/06 đến 15/06 năm 2019

HỌC KỲ: 2- NĂM HỌC: 2018-2019

 

 

            Thứ

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

1 - 2

 

 

 

 

 

 

 

3 - 4

 

 

 

 

 

 

 

5 - 6

 

 

 

 

 

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

( Lịch làm việc: Sáng từ 7h – 11h, Chiều từ 14h– 18h

                                                               

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

Trần Vương

 

 

2

Lê Minh

 

 

3

Đỗ Hưng

 

 

4

Đào Thăng

 

 

 

TỔNG

 

 

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

 

 

TS. Trần Anh Vương

GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

 

 

Th.s. Đỗ Quang Hưng

 

 

 

Chuyên mục tin tức