THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50

12-07-2021 12-31

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 50

(Từ 12/07/2021 đến 16/07/2021)

 

HỌC KỲ I                 NĂM HỌC 2020 – 2021

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

 

 

 

 

 

3+4

 

 

 

 

 

5+6

 

 

Sinh hoạt KH BM và đánh giá GV (trực tuyến)

 

 

7+8

 

 

 

 

 

* GHI CHÚ:

- Đ/c Hùng, đ/c Thủy và đ/c M.Phương tham gia công tác tuyển sinh ĐH 2021 (từ ngày 13/07 đến 16/07).

- 14h, thứ 4 (14/07): Sinh hoạt KH và đánh giá GV (trực tuyến MS Team).

 

Giờ dạy

Coi thi

Thu

0

 
Hùng

0

 

Hiếu

0

 
Nga

0

 
H.Phương

0

 

Thủy

0

 

M.Phương

0

 

Dũng

0

 
Thảo

0

 
Tổng

0

 

TRƯỞNG BM

TS. NGUYỄN HỮU HÙNG

    GIÁO VỤ BM

       ThS. VŨ THỊ MAI PHƯƠNG

Chuyên mục tin tức