Thời khóa biểu tuần 8

19-09-2021 21-45

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH             LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY 

            BỘ MÔN: GOLF                                 Học kỳ: I  -  Năm học: 2021-2022

                                                                                                                       

       TUẦN: 8    Từ ngày:     20/9 /2021                Đến ngày:      24/9  /2021                                                                                                      

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

1+2

 

 

 

CSK56GDTC

DUNG

 

PTK55 K1

DUNG

PTK55 K4

HƯỜNG

PTK55 K1

DUNG

 

3+4

CSK54HLTT

HUY

 

PTK55 K4

HƯỜNG

CSK54GDTC

HUY

 

PTK55 K3

DUNG 

 

PTK55 YH

HƯỜNG

CSK54HLTT

HUY

 

PTK55 K2

DUNG

CSK56GDTC

HUY

 

PTK55 K3

DUNG

 

PTK55YH

HƯỜNG

CSK55GDTC

HUY

PTK55 K2

DUNG

 

 

5+6

 

CSK56HLTT

HƯỜNG

CSK55GDTC

HƯỜNG

 

PTK55 K3

DUNG

 

7+8

CSK55HLTT

HUY

CSK54HLTT

HUY

 

CSK55HLTT

HƯỜNG

CSK54GDTC

HƯỜNG

CSK55GDTC

HUY

CS K54 GDTC 

DUNG

CSK54GDTC

HUY

 

CSK56HLTT

DUNG

 

PTK55 K4

HƯỜNG

 

GHI CHÚ: KHỐI 1: ĐK- BL – BB                                             KHỐI 2: TD – VÕ

                    KHỐI 3: BĐ – CL –BR – CV                                   KHỐI 4: BC – VẬT – QV - GOLF

 

                  BẢNG THỐNG KÊ GIỜ

TT

Giảng viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Lê Huy

18

00

2

TS. Nguyễn Xuân Hường

18

00

3

ThS Nguyễn Thùy Dung

20

00

 

Tổng

56

00

   TRƯỞNG BM                       GIÁO VỤ BM

 

 

Ts. Nguyễn Lê Huy      Ths Nguyễn Thùy Dung

Chuyên mục tin tức