Thông báo ngày bảo vệ luân án Tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Đặng Danh Nam

29-08-2022 00-00

BỘ VĂN HÓA,THỂ THAO VÀ DU LỊCH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH                Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc         

 

 

THÔNG BÁO

 

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Đặng Danh Nam về đề tài: Nghiên cứu xây dựng chương trình ngoại khóa môn Võ cổ truyền Việt Nam cho sinh viên Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam.”.

Ngành: Giáo dục học      

Mã số: 9140101

Thời gian:    8 giờ 00 Ngày 29 tháng 9 năm 2022.

Địa điểm: Hội trường tầng 3 Thư viện - Trường Đại học TDTT Bắc Ninh - Phường Trang Hạ - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự!

Chuyên mục tin tức