Thông báo ngày bảo vệ luân án Tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Đào Tiến Dân

20-09-2021 00-00

BỘ VĂN HÓA,THỂ THAO VÀ DU LỊCH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH                Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc         

 

 

THÔNG BÁO

 

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Đào Tiến Dân về đề tài: Nghiên cứu xây dựng chương trình tập luyện ngoại khóa môn Bóng chuyền cho sinh viên đại học khối các Trường kỹ thuật thành phố Hà Nội.”.    

Ngành: Giáo dục học   

Mã số: 9140101

Thời gian:   8 giờ 00 Ngày 15 tháng 10  năm 2021.

Địa điểm: Hội trường tầng 3 Thư viện - Trường Đại học TDTT Bắc Ninh - Phường Trang Hạ - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự!

Chuyên mục tin tức