Thông báo ngày bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Lê Thị Thanh Thủy

05-05-2019 00-00

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Lê Thị Thanh Thủy về đề tài: Nghiên cứu giải pháp phát triển thể lực cho học sinh trung học cơ sở Tỉnh Bắc Ninh”.    

Ngành: Giáo dục học            

Mã số: 9140101

            Thời gian: 8 giờ 00 ngày 14 tháng 6 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường tầng 3 Thư viện - Trường Đại học TDTT Bắc Ninh - Phường Trang Hạ - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh.

          Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự!                        

Chuyên mục tin tức