Thông báo ngày bảo vệ luân án Tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Điệp

08-08-2022 00-00

BỘ VĂN HÓA,THỂ THAO VÀ DU LỊCH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH                Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc         

 

 

THÔNG BÁO

 

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Điệp về đề tài: Xây dựng chương trình giáo dục thể chất theo học chế tín chỉ cho sinh viên không chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Hùng Vương- Phú Thọ.”.      

Ngành: Giáo dục học      

Mã số: 9140101

Thời gian:    8 giờ 00 Ngày 09 tháng 09 năm 2022.

Địa điểm: Hội trường tầng 3 Thư viện - Trường Đại học TDTT Bắc Ninh - Phường Trang Hạ - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự!

                            

 

 

Chuyên mục tin tức