Thông báo ngày bảo vệ luân án Tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Anh

05-02-2021 08-52

BỘ VĂN HÓA,THỂ THAO VÀ DU LỊCH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH                Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc         

 

 

THÔNG BÁO

 

THÔNG BÁO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Anh về luận án: Nghiên cứu biện pháp nâng cao thể lực cho nam sinh viên chuyên ngành bóng đá ngành GDTC Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh”.

Ngành: Giáo dục học                                     Mã số: 9140101

          Thời gian:   13 giờ 30 ngày 05 tháng 03 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường tầng 3 Thư viện - Trường Đại học TDTT Bắc Ninh - Phường Trang Hạ - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự!

Chuyên mục tin tức