Thông báo về việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển

14-07-2022 00-00

Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo về việc Hướng dẫn thực hiện việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển

Chuyên mục tin tức