Thông báo về việc đăng ký tham gia Câu lạc bộ Khoa học sinh viên

01-09-2021 00-00

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN KH&CN TDTT                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Bắc Ninh, ngày 26 tháng 8 năm 2021

  

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký tham gia Câu lạc bộ Khoa học sinh viên

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

           

Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và công tác NCKH của sinh viên; giúp sinh viên khơi dậy niềm đam mê sáng tạo trong khoa học, vận dụng các phương pháp NCKH vào việc giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực TDTT; bồi dưỡng kiến thức sử dụng trang thiết bị NCKH. Viện KH&CN TDTT thông báo đến các Khoa, Phòng Công tác HSSV và sinh viên toàn trường về kế hoạch tổ chức đăng ký tham gia CLB Khoa học sinh viên năm học 2021 - 2022.

1. Đối tượng sinh viên tham gia

- SV có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có đạo đức và tác phong lành mạnh; Có nguyện vọng và đam mê với công tác NCKH;

- Kết quả trung bình chung học tập trong 02 kỳ học gần đây đạt từ mức trung bình trở lên (không nợ môn tính đến điểm lần 2);

- Có đơn xin gia nhập CLB Khoa học sinh viên có ý kiến xác nhận của Khoa (có mẫu đơn kèm theo Thông báo).

2. Quy trình và thủ tục đăng ký tham gia Câu lạc bộ

  1. Sinh viên làm đơn đăng ký ra nhập CLB Khoa học sinh viên (theo mẫu) gửi về Bộ môn chuyên ngành xác nhận;
  2. Các bộ môn tổng hợp danh sách gửi về Khoa quản lý trực tiếp.
  3. Các Khoa xét duyệt, tổng hợp danh sách gửi về Viện Khoa học và Công nghệ TDTT.
  4. Viện Khoa học và Công nghệ TDTT cùng với Ban cố vấn xét duyệt danh sách những sinh viên đủ tiêu chuẩn và đề nghị nhà trường ra quyết định kết nạp.
  5. Ban hành quyết định kết nạp.

2. Thời gian và địa điểm và phương thức đăng ký

Do tình hình dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp, sinh viên nộp đơn đăng ký theo hình thức online

- Thời hạn nộp đơn đăng ký với Bộ môn: Trước ngày 17/9/2021

- Thời hạn các khoa gửi danh sách sinh viên đăng ký ra nhập CLB KHSV về Viện KH&CN TDTT: Trước ngày 6/10/2021

(Mọi thông tin liên hệ: TS. Nguyễn Ngọc Tuấn – Viện KH&CN TDTT – ĐT: 0989.323.737)

Trân trọng./.

                     VIỆN KH&CN TDTT

   P. VIỆN TRƯỞNG

          (Đã ký)      

 

 PGS.TS. Đinh Khánh Thu 

                               

 

 

 

Mẫu đơn xin tham gia

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XIN THAM GIA CÂU LẠC BỘ KHOA HỌC SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

 

Kính gửi:              - Viện Khoa học và Công nghệ TDTT

                                                - Khoa: …………….

                                                                        - Bộ môn:                                                      

 

Tên em là:

Lớp:                                                                                Khoa:                                 Khóa Đại học:

Số ĐTDĐ:                                                            Địa chỉ Email:

Căn cứ thông báo của Viện Khoa học và Công nghệ TDTT về việc đăng ký tham gia CLB khoa học sinh viên, bản thân em có đam mê với công tác NCKH và đáp ứng đủ các điều kiện để tham gia.

Kết quả trung bình chung học tập 02 học kỳ gần đây của em đạt:

- Học kỳ:

- Học kỳ: 

Vì vậy, em viết đơn này kính mong Viện Khoa học và Công nghệ TDTT, Khoa ................................, Bộ môn…………..xét duyệt cho em được tham gia CLB Khoa học sinh viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

                   Em xin trân trọng cảm ơn!

Người viết đơn

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức