Thông báo về việc đánh giá năng lực ngoại ngữ

13-07-2022 08-21

Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022 Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thông báo: Ngày 20-21/7/2022, Hội đồng Giáo sư cơ sở và Tổ thẩm định ngoại ngữ sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ của 02 ứng viên đăng ký xét cộng nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2022. Nội dung cụ thể như sau:

Chuyên mục tin tức