Thông báo về việc mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia...

15-09-2020 00-00

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo về việc mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia “GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THỂ DỤC THỂ THAO TRÊN CẢ NƯỚC”

 

Xem chi tiết toàn bộ thông báo tại đây

Chuyên mục tin tức