TKB - Tuần 30

27-02-2021 10-31

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: BẮN SÚNG – BẮN CUNG

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 30

Từ ngày 22/2 đến 28/2 năm 2021

HỌC KỲ: 1 - NĂM HỌC: 2020-2021

 

            Thứ

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

1 - 2

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - 4

 

CS K55

Vương

CS K56

Hưng

CS K55

Vương

 

 

 

5 - 6

CS K56

Hưng

 

 

 

CS K56

Hưng

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lịch làm việc: Sáng từ 7h – 11h, Chiều từ 13h30– 17h30)

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

 

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

GIÁO VỤ BỘ MÔN

1

Trần Vương

04

 

 

 

 

TS. Trần Anh Vương

 

 

Th.s. Đỗ Quang Hưng

2

Lê Minh

 

 

 

3

Đỗ Hưng

06

 

 

Tổng

10

 

 

 

Chuyên mục tin tức