TKB tuần 38

16-04-2022 15-07

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: BÓNG ĐÁ, ĐÁ CẦU

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 38

     Từ ngày 18-04 đến 23-04 năm 2022

   HỌC KỲ: II      NĂM HỌC: 2021 – 2022 

 

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

1+2

(7h-8h45)

 

 

 

 

CS56HL1,2

Thân-Đ.Anh

 

 

CS56HL1,2

Sơn –Tuấn

 

 

 

3+4

(9h15-11h)

CS54HL

Thân

CS56HL1,2

Sơn-Đ.Anh

 

 

 

CS54HL

Đ.Anh

 

CS55HLTT

Tuấn

CS54HL

Sơn

 

 

 

5+6

(14h00-15h45)

CS56GDTC1

Thân

 

CS54HL

Đ.Anh

CS56GDTC2

Sơn

CS55GDTC

Tuấn

 

CS55GDTC

Tuấn

CS54HL

Thân

CS56GDTC1

Thân

CS56GDTC2

Đ.Anh CS55HLTT

Tuấn

CS55GDTC

Tuấn

CS56GDTC2

Đ.Anh

 

 

 

 

7+8

(16h15-18h)

 

CS55HLTT

Sơn

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Trực BM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ghi chú: Đ/C

Huyền đi học. 

 Đ/C Sơn dẫn quân thi đấu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Đức Anh

12

 

2

TS. Vũ Ngọc Tuấn

12

 

3

T.S. Đỗ Tiến Thân

10

 

4

Th.S.Ng.T.Thanh Huyền

00

 

5

Th.S. Nguyễn Sơn

10

 

Tổng

 

 

Trưởng bộ môn         Giáo vụ BM

 

 

   Nguyễn Đức Anh      Ng.T.Thanh Huyền

Chuyên mục tin tức