TKB tuần 40

02-05-2022 16-21

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: BÓNG ĐÁ, ĐÁ CẦU

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 40

     Từ ngày 04-05 đến 08-05 năm 2022

   HỌC KỲ: II      NĂM HỌC: 2021 – 2022 

 

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

1+2

(7h-8h45)

NGHỈ LỄ

NGHỈ LỄ

CS56HL1,2

Sơn-Thân

 

 

 

CS56HL1,2

Thân-Đ.Anh

 

 

CS56HL1,2

Tuấn –Đ.Anh

 

 

 

3+4

(9h15-11h)

 

 

CS56GDTC1

Thân

 

Thi l2 CS54HL

Đ.Anh-Thân

 

CS55HLTT

Đ.Anh

 

 

 

5+6

(14h00-15h45)

 

 

HL ĐC

Tuấn

HLBD

Sơn

CS55HLTT

Thân

CS55HLTT

Đ.Anh

HL ĐC

Tuấn

HLBD

Sơn

 

HL ĐC

Tuấn

HLBD

Sơn

 

HL ĐC

Tuấn

HLBD

Sơn

 

HL ĐC

Tuấn

HLBD

Sơn

 

7+8

(16h15-18h)

 

 

HL ĐC

Tuấn

HLBD

Sơn

CS56GDTC1

Thân

CS56GDTC2

Đ.Anh

CS56GDTC1

Thân

CS56GDTC2

Đ.Anh

HL ĐC

Tuấn

HLBD

Sơn

 

HL ĐC

Tuấn

HLBD

Sơn

 

HL ĐC

Tuấn

HLBD

Sơn

 

HL ĐC

Tuấn

HLBD

Sơn

 

           

 

 

9+10

(19h00-20h45)

 

CS VĐV CCK56

Huyền

CS VĐV CCK56

Huyền

CS VĐV CCK56

Huyền

CS VĐV CCK56

Huyền

 Thi CS VĐV CCK56

Huyền

 

Trực BM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ghi chú: Đ/C

Huyền đi học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Đức Anh

14

1

2

TS. Vũ Ngọc Tuấn

22

 

3

T.S. Đỗ Tiến Thân

12

1

4

Th.S.Ng.T.Thanh Huyền

15

1

5

Th.S. Nguyễn Sơn

22

 

Tổng

 

 

Trưởng bộ môn         Giáo vụ BM

 

 

   Nguyễn Đức Anh      Ng.T.Thanh Huyền

 

Chuyên mục tin tức