TKB tuần 43

22-05-2022 20-41

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: BÓNG ĐÁ, ĐÁ CẦU

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 43

     Từ ngày 23-05 đến 28-05 năm 2022

   HỌC KỲ: II      NĂM HỌC: 2021 – 2022  

 

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

1+2

(7h-8h45)

 

CS57GDTC

Thân

CS57HL1

Đ.Anh-Sơn

CS57HL2

Tuấn

CS57HL1

Đ.Anh

CS57HL2

Thân

Thi L1

CS55HL

Tuấn- Sơn

 

CS57GDTC

Thân

 

 

CS57HL1

Đ.Anh-Tuấn

CS57HL2

Sơn

 

 

3+4

(9h15-11h)

CS55HL

Tuấn

 

 

CS55GDTC

Tuấn

Thi L1

CS56HL1

Thân-Đ.Anh

Thi L1

CS56HL2

Sơn

CS57GDTC

Thân

CS55GDTC

Đ.Anh

 

Thi L1

CS55GDTC

Tuấn-Đ.Anh-Sơn

 

 

 

 

5+6

(14h-15h45)

CS55GDTC

Tuấn

 

CS55GDTC

Sơn

Thi L1

CS56GDTC1

Thân-Đ.Anh

Thi L1

CS56GDTC2

Tuấn-Sơn

 

 

 

 

7+8

(16h15-18h)

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Trực BM

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ghi chú: Đ/C

Huyền đi học.

 Đ/C Sơn đi học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Đức Anh

8

3

2

TS. Vũ Ngọc Tuấn

8

3

3

T.S. Đỗ Tiến Thân

8

2

4

Th.S.Ng.T.Thanh Huyền

00

 

5

Th.S. Nguyễn Sơn

06

4

Tổng

30

12

Trưởng bộ môn         Giáo vụ BM

 

 

   Nguyễn Đức Anh      Ng.T.Thanh Huyền

 

Chuyên mục tin tức