Danh sách thành viên Hội đồng trường Trường Đại học TDTT Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025

14-09-2020 00-00

Ngày 31/8/2020, tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã diễn ra lễ công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường và Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Danh sách thành viên Hội đồng trường Trường Đại học TDTT Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025

 

1. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

2. Đồng chí Đinh Quang Ngọc, Uỷ viên thư ký Hội đồng Trường, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ TDTT, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

3. Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Uỷ viên Hội đồng Trường, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

4. Đồng chí Đỗ Hữu Trường, Uỷ viên Hội đồng Trường, Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

5. Đồng chí Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Hội đồng Trường, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

6. Đồng chí Lê Trí Trường, Uỷ viên Hội đồng Trường, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

7. Đồng chí Trần Trung, Uỷ viên Hội đồng Trường, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Trưởng phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

8. Đồng chí Trần Kim Tuyến, Uỷ viên Hội đồng Trường, Trưởng Khoa Giáo dục thể chất, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

9. Đồng chí Ngô Hải Hưng, Uỷ viên Hội đồng Trường, Phó trưởng Khoa Huấn luyện thể thao, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

10. Đồng chí Hoàng Thúy Anh, Uỷ viên Hội đồng Trường, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sinh viên khóa Đại học 54, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

11. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên Hội đồng Trường, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

12. Đồng chí Lê Anh Thơ, Uỷ viên Hội đồng Trường, Chuyên gia

13. Đồng chí Nguyễn Văn Chuyển, Uỷ viên Hội đồng Trường, Trưởng Phòng Thanh tra thể thao, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

14. Đồng chí Võ Quốc Thắng, Uỷ viên Hội đồng Trường, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

15. Đồng chí Lê Duy Hiệp, Uỷ viên Hội đồng Trường, Hiệu trưởng Trường phổ thông năng khiếu TDTT Thái Nguyên

 

Lễ công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường và Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

Chuyên mục tin tức