Kỳ thi tuyển sinh Đại học đợt 1 năm 2019
Kỳ thi tuyển sinh Đại học đợt 1 năm 2019

Trang tin điện tử Trường Đại học TDTT Bắc Ninh trân trọng giới thiệu tới đọc giả một số hình ảnh của Kỳ thi tuyển sinh Đại học đợt 1 năm 2019

Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân TDTT khóa 51, niên khóa 2015-2019
Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân TDTT khóa 51, niên khóa 2015-2019

Trang tin điện tử Trường Đại học TDTT Bắc Ninh trân trọng giới thiệu tới đọc giả một số hình ảnh của buổi Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân TDTT khóa 51, niên khóa 2015-2019

Trang 2/2 | Số bài viết: 13
Chuyên mục tin tức