Quyết định về việc ban hành điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2021

23-09-2021 00-00

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh ban hành quyết định điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2021

Chuyên mục tin tức