Điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học hệ chính quy Đợt 2 năm 2023
Điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học hệ chính quy Đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học theo hệ chính quy Đợt 2 năm 2023

Kết quả thi năng khiếu tuyển sinh Đại học chính quy Đợt 2 năm 2023
Kết quả thi năng khiếu tuyển sinh Đại học chính quy Đợt 2 năm 2023

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh công bố kết quả thi năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy Đợt 2 năm 2023 (đợt thi ngày 22/9/2023).

Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo tới sinh viên các khóa đại học 55, 56, 57 có các giờ học sáng thứ 6,  ngày 18 tháng 2 năm 2020 được nghỉ học.

Quyết định về việc ban hành điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2021
Quyết định về việc ban hành điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2021

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh ban hành quyết định điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2021

Trang 1/5 | Số bài viết: 41
Chuyên mục tin tức