Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 28 tháng 5 năm 2018
  Đăng nhập
LCT Tuần 31

...

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

TRUNG TÂM GDQPAN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 THÁNG 2

Từ ngày 27/02 đến ngày 03/03 - Học kỳ II- Năm học: 2016 – 2017

TT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

Ban Giám đốc

(GS.TS:Nguyễn Đại Dương-GĐ

TS: Nguyễn Văn Hòa – P.GĐ)

* Điều hành toàn bộ công việc tại Trung tâm

- Thứ 2: 9h Họp Giao ban toàn Trung tâm (PH.B6)

             Triển khai, giao nhiệm vụ tuần.

              13h30: Họp Giao ban trường(A2)
- Thứ 2-6: Công tác chuẩn bị cho Liên kết đào tạo GDQPAN năm học 2017

2.

       Phòng Đào tạo,QLSV

       (Đại úy: Vũ Đình Phan)

* Tham mưu BGĐ về công tác Đào tạo, công tác QLSV

- Thứ 2-6: Xây dựng kế hoạch, sắp xếp giảng viên, lên lịch Đào tạo, gửi thông báo học tập cho sinh viên trường ĐHKTKT chuẩn bị. Xây dựng hợp đồng trình BGĐ

                  Phối hợp phòng ban trong Công tác chuẩn bị cơ, sở vật chất cho SV tại khu nhà B6,B7,B1,B2.

- Thứ 2-6: Tổ chức giáo viên giảng dạy trường NK, vovinam

- Thứ 2-4: Tổ chức thi kết thúc học phần  đối tượng Sinh viên Tại chức K50 (theo kế hoạch)

3.

Phòng Hành chính, tổ chức

* Tham mưu BGĐ về công tác hành chính, Tổ chức, văn thư

4.

Phòng Hậu cần,TC-KT

(ThS: Nguyễn Ngọc Khôi)

* Tham mưu BGĐ về công tác Hậu cần, TC-KT

- Thứ 2-6: +)Thực hiện kế hoạch chủ động di chuyển cơ sở vật chât B6-B7,B1,B2...Nắm bắt và Kiểm tra cơ sở hiện có.

                  +) Tiếp nhận Quân trang, vật chất mới, tổ chức sắp đặt cơ sở, vật chất theo kế hoạch

                  +) Phối hợp phòng ban trong nhà trường về Công tác chuẩn bị cơ, sở vật chất cho Ký túc xá sinh viên.

5.

Ban Thanh tra, Pháp chế

* Tham mưu BGĐ công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện nội quy, quy chế, kế hoạch, chương trình hoạt động GDQPAN của trung tâm. Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về GDQPAN

6.

Khoa Quân sự

(Thượng tá: Phạm Ngọc Tuấn)

* Tham mưu BGĐ tổ chức thực hiện môn học  GDQPAN, Xây dựng chương trình chi tiết Quân sự, phân công giảng viên, giáo viên biên soạn giáo án, bài giảng, tài liệu tham khảo; tham gia biên soạn giáo trình, giáo khoa.

7.

Khoa Chính trị

* Tham mưu BGĐ tổ chức thực hiện môn học  GDQPAN, Xây dựng chương trình chi tiết Chính trị, phân công giảng viên, giáo viên biên soạn giáo án, bài giảng, tài liệu tham khảo; tham gia biên soạn giáo trình, giáo khoa.

 


Viết bởi: khoaGDQP
Ngày Viết: 26/02/2017
Số lần xem: 197

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com