Tiếng Anh-English
Ngày 18 tháng 12 năm 2018
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Khoa Huấn luyện thể thao
Khoa Giáo dục thể chất
Khoa Sau Đại học
Khoa Y học TDTT
Khoa Quản lý TDTT
Khoa Tại chức
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2018
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác KhoaKhoa Tại chức  
Thông báo về việc mở lớp Đại học liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH (hệ VLVH), ngành Giáo dục thể chất
Thứ hai, 08:52' 07/03/2016

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           

    Số:    681    /TB-TDTTBN                                  Bắc Ninh, ngày   21  tháng  12   năm 2015

     V/v: Mở lớp Đại học liên thông từ trình độ 

CĐ lên ĐH (hệ VLVH), ngành Giáo dục thể chất

 

 

Kính gửi: ………………………………………………………………………….

 

Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức tuyển sinh và đào tạo lớp Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học, ngành Giáo dục thể chất - năm 2016 như sau:

1. CHỈ TIÊU: 60 học viên.

2. ĐỐI TƯỢNG: Người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng TDTT hoặc Cao đẳng Sư phạm TDTT, có đủ sức khỏe để học tập theo qui định hiện hành.

3. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO: Vừa làm vừa học.

4. LỆ PHÍ ÔN VÀ THI:

- Hồ sơ đăng ký dự thi:             60.000 đồng/hồ sơ.

- Lệ phí ôn và thi:                   650.000 đồng/người.

5. NỘI DUNG THI TUYỂN:

- Sinh lý học TDTT.

- Lý luận và phương pháp GDTC.

- Năng khiếu TDTT: Bật xa tại chỗ + Chạy 100 m.

6. ĐỊA ĐIỂM MỞ LỚP: Tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

7. KẾ HOẠCH THI TUYỂN:

         - Ôn thi                           : Từ  ngày 04/05/2016 đến 20/05/2016.

- Thi tuyển                      : Ngày 26/05 đến 28/05/2016.

8. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI:

                                      - 2 ảnh 3x4 (ghi sau ảnh: họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh).

                                      - 2 phong bì có dán tem (ghi địa chỉ người nhận).

                                      - Lý lịch trích ngang (có xác nhận của địa phương hoặc đơn vị công tác).

                                      - Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp Cao đẳng và bảng điểm. 

                                      - Giấy chứng nhận sức khoẻ.

                                      - Bản sao giấy khai sinh.

9. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ: Từ ngày ra thông báo đến 04/05/2016.

Cần biết thêm chi tiết xin liên hệ với Khoa Tại chức, Trường Đạị học TDTT Bắc Ninh, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh. ĐT: 02416.534.188 hoặc trên website: www.dhtdtt1.edu.vn   

Nơi nhận:                                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;

- Lưu VT, Khoa TC.                                                                                         (Đã ký)

                                                                                                                     

                                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                PGS.TS. Nguyễn Kim Xuân  

                                                                              

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com