Tiếng Anh-English
Ngày 16 tháng 10 năm 2018
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2018
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Kết quả học tập sinh viên
Kết quả học tập Sinh viên các khóa Đại học
Kết quả học tập sinh viên Cao Đẳng và Liên thông
Kết quả học tập
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcKết quả học tập sinh viênKết quả học tập Sinh viên các khóa Đại học  
Kết quả học tập kỳ 2 năm học 2015-2016 của các khóa Đại học
Thứ ba, 09:49' 07/06/2016

Khóa

Ngành

Môn học

Điểm lần 1

Điểm lần 2

Khóa

ĐH 48

HLTT

Xà hội học

 

 

Chuyên sâu Điền Kinh

 

 

Chuyên sâu Bóng Đá

 

 

Chuyên sâu Bóng Chuyền

 

 

Chuyên sâu Bóng Bàn

 

 

Chuyên sâu Bóng Ném

 

 

Chuyên sâu Điền Kinh

 

 

Chuyên sâu Bóng Rổ

 

 

Chuyên sâu Bơi Lội

 

 

Chuyên sâu Cầu Lông

 

 

Chuyên sâu Cờ Vua

 

 

Chuyên sâu Quần Vợt

 

 

Chuyên sâu Võ-Quyền anh

 

 

Chuyên sâu Vật

 

 

Phổ tu Vật

 

 

Chuyên sâu

Bắn Súng

 

 

Phổ tu Bóng Ném

 

 

 

 

 

Y HỌC TDTT

 

 

 

 

 

 

Thể dục chữa bệnh

 

 

Di truyền học

 

 

Phổ tu Bóng Ném

 

 

 

 

 

QUẢN LÝ TDTT

Phổ tu Bóng ném

 

 

Văn bản lưu trữ

 

 

Quản lý hoạt động TT

 

 

Toán kinh tế

 

 

 

 

 

Khóa

ĐH 49

GDTC

Y học TDTT 1

 

 

 

 

 

Lý luận GDTC - HP2

 

 

Công tác đoàn đội

 

 

Chuyên sâu Điền kinh

 

 

Chuyên sâu Thể dục

 

 

Chuyên sâu Bóng đá

 

 

Chuyên sâu Bóng Ném

 

 

Chuyên sâu Bóng Rổ

 

 

Chuyên sâu Bóng bàn

 

 

Phổ tu Bóng bàn

 

 

Chuyên sâu Bóng Chuyền

 

 

Phổ tu Bóng chuyền 2

 

 

Chuyên sâu Cầu Lông

 

 

Chuyên sâu Cờ vua

 

 

Phổ tu Cờ vua

 

 

Chuyên sâu Quần vợt

 

 

Chuyên sâu Bơi lội

 

 

Chuyên sâu Võ

 

 

 

 

 

Chuyên sâu Vật

 

 

Chuyên sâu Bắn súng

 

 

 

 

 

HL TDTT

Y học TDTT 1

 

 

Lý luận HLTT - HP2

 

 

Kinh tế TDTT

 

 

Chuyên sâu Điền Kinh

 

 

Chuyên sâu Cầu Lông

 

 

Chuyên sâu Bơi lội

 

 

Phổ tu Quần vợt

 

 

Phổ tu võ

 

 

Chuyên sâu Vật

 

 

Chuyên sâu Võ

 

 

 

 

 

Y HOC TDTT

Lý luận GDTC - HP2

 

 

Vận động trị liệu

 

 

Phổ tu Bóng đá

 

 

Phổ tu Bóng bàn

 

 

Phổ tu Quần vợt

 

 

Y học TDTT

 

 

 

 

 

QL TDTT

Y học TDTT 1

 

 

Lý luận GDTC - HP2

 

 

Quản lý TDTT giải trí

 

 

Kinh tế TDTT

 

 

Quản lý sân bãi

 

 

Phổ tu Quần vợt

 

 

 

 

 

 

 

ĐH 50

GDTC

Sinh lý TDTT 2

 

 

Chuyên sâu Điền kinh

 

 

Chuyên sâu Thể dục

 

 

Phổ  tu Bóng đá 2

 

 

Chuyên sâu Bóng đá

 

 

Chuyên sâu Bóng bàn

 

 

Chuyên sâu Bóng chuyền

 

 

Chuyên sâu Bóng ném

 

 

Chuyên sâu Bóng rổ

 

 

Chuyên sâu Bơi lội

 

 

Phổ tu Bơi lội 1

 

 

Chuyên sâu Cầu lông

 

 

Phổ tu Cầu lông 1

 

 

 

 

 

Chuyên sâu Cờ vua

 

 

Chuyên sâu Quần vợt

 

 

Chuyên sâu Võ

 

 

Chuyên sâu Vật

 

 

Chuyên sâu Bắn súng

 

 

Đường lối CM ĐCSVN

 

 

Đo lường TDTT

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo dục học đại cương

 

 

Tâm lý học TDTT

 

 

HL TDTT

Tin học đại cương

 

 

Sinh lý học TDTT 2

 

 

Tâm lý học TDTT

 

Chuyên sâu Điền kinh

 

 

Phổ tu Bóng chuyền

 

 

Phổ tu Bơi lội 1

 

 

Chuyên sâu Bơi lội

 

 

Phổ tu Cầu lông

 

 

Chuyên sâu Võ

 

 

Chuyên sâu Vật

 

 

Đường lối CM ĐCSVN

 

Đo lường TDTT

 

 

Giáo dục học đại cương

 

 

 

 

 

 

QL TDTT

Tin học đại cương

 

 

Đường lối CM ĐCSVN

 

 

Xã hội học TDTT

 

 

Sinh lý TDTT 2

 

 

Phổ tu Bóng chuyền

 

 

Phổ tu Bơi lội

 

 

Đo lường TT

 

 

Giáo dục học đại cương

 

 

Tâm lý học TDTT

 

 

Y HỌC TDTT

Đường lối CM ĐCSVN

 

 

Đo lường TT

 

 

Giáo dục học đại cương

 

 

Tin học đại cương

 

 

Sinh lý TDTT 2

 

Sinh lý huấn luyện

 

 

Bệnh học nội khoa

 

 

Phổ tu Bóng chuyền

 

 

Phổ tu Bơi lội

 

 

Tâm lý học TDTT

 

 

ĐH 51

GDTC

NLCB Chủ nghĩa MLN 2

 

 

Ngoại ngữ 2

 

 

Điền kinh 2

 

 

Thể dục 2

 

 

Vệ sinh TDTT

 

 

Quản lý HCNN

 

 

Đá cầu

 

 

 Tin học đại cương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HL TDTT

NLCB Chủ nghĩa MLN 2

 

 

Ngoại ngữ 2

 

 

 

 

 

Sinh hoá TDTT

 

 

 

 

 

 

Phổ tu Điền kinh 2

 

 

Tin học đại cương

 

 

Quản lý HCNN

 

 

Phổ tu Thể dục 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y HỌC TDTT

NLCB Chủ nghĩa MLN 2

 

 

Ngoại ngữ 2

 

 

Phổ tu điền kinh 2

 

 

Phổ tu Thể dục 2

 

 

Âm nhạc vũ đạo

 

 

 

 

 

Xoa bóp TT

 

 

Quản lý HCNN

 

 

Tin học đại cương

 

 

QL TDTT

NLCB Chủ nghĩa MLN 2

 

 

Ngoại ngữ 2

 

 

Kế hoạch hóa TDTT 1

 

 

Quản lý HCNN

 

 

Khoa học quản lý 2

 

 

Tin học đại cương

 

 

Điền kinh 2

 

 

Thể dục 2

 

 

 

 

 

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Kết quả học tập hè năm học 2015-2016 của các khóa Đại học (10/05/2016)
 ▪  Kết quả học tập Sinh viên các khóa Đại học (07/01/2016)
 ▪  Điểm thi cuối khóa lần 1 của Đại học Liên thông 2 (31/12/2015)
 ▪  Kết quả thi cuối khóa lần 2 của khóa Đại học 47 và các khóa trước (07/08/2015)
 ▪  Kết quả học tập sinh viên của các khóa Đại học - Học kỳ II năm học 2014-2015 (20/06/2015)
 ▪  Kết quả thi cuối khóa Đại học khóa 47 - môn: Lý luận và Phương pháp TDTT (17/06/2015)
 ▪  Kết quả thi cuối khóa Đại học khóa 47- môn: Y Sinh Học TDTT (17/06/2015)
 ▪  Kết quả thi cuối khóa Đại học khóa 47- môn: Nguyên lý Mác - Lênin (17/06/2015)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com