Tiếng Anh-English
Ngày 29 tháng 4 năm 2017
Đăng ký  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Sứ mệnh Nhà trường
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
Phòng Tổ chức cán bộ
Phòng Quản Trị
Phòng Tài vụ
Phòng Đào tạo
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Phòng Hành Chính, Tổng Hợp
Phòng Công tác Học sinh, sinh viên
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2017
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Kết quả học tập sinh viên
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác phòng chuyên môn, nghiệp vụPhòng Tổ chức cán bộ  
Thông báo về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” năm 2017
Thứ tư, 06:33' 11/01/2017

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   17  /TB-TDTTBN

Bắc Ninh, ngày  11  tháng 01 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương

“Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” năm 2017

 


Kính gửi: Các đơn vị

 

Căn cứ Luật số 15/2003/QH11 của Quốc hội về Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật số 39/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng,

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BVHTTDL ngày 01/10/2014 Quy định về xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”,

Nhà trường thông báo và kính đề nghị các đơn vị nghiên cứu, rà soát cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị có đủ tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” làm Bản tóm tắt quá trình công tác và thành tích cá nhân (theo mẫu gửi kèm) đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhà trường xét tặng.

* Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương:

Cá nhân có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên đối với nam và 15 năm trở lên đối với nữ (bao gồm cả thời gian được cử đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự). Trường hợp có thời gian công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo thì thời gian công tác thực tế tại các địa bàn trên được nhân với hệ số 1,3 để tính thời gian công tác trong ngành.

Cá nhân có đủ thời gian công tác theo quy định nhưng bị kỷ luật dưới mức buộc thôi việc chỉ được xét tặng Kỷ niệm chương sau 02 năm tính từ thời điểm xóa kỷ luật. Thời gian chịu kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương.

* Thời gian nhận hồ sơ: Ngày 10/02/2017.

Nộp tại phòng Tổ chức cán bộ (Đồng chí Lê Thị Lan Chi tiếp nhận).

Nhà trường thông báo để các đơn vị, cá nhân có liên quan biết và thực hiện.

Trân trọng!

 

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Lưu: VT, TV, TCCB, C2.

T/L. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TCCB

 

(Đã ký) 

 

 

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

 
 
 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông báo đăng ký dự thi thăng hạng viên chức (11/01/2017)
 ▪  Thông báo về việc nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2016 (20/12/2016)
 ▪  Thông báo về việc cấp lại thẻ BHYT do thay đổi thông tin trên thẻ, thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu (20/12/2016)
 ▪  Thông báo về việc đăng ký xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 14 năm 2017 (22/11/2016)
 ▪  Thông báo về việc tổ chức, triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung lý lịch cán bộ, viên chức (21/11/2016)
 ▪  Thông báo về việc tuyển sinh đi học thạc sĩ ở nước ngoài (17/11/2016)
 ▪  Thông báo về nhu cầu bổ nhiệm chúc danh phó giáo sư (05/11/2016)
 ▪  Thông báo về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương năm 2016 (11/10/2016)
 ▪  Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng và ôn luyện thi tiếng Anh A2, B1 năm 2016 (22/09/2016)
 ▪  Công văn hướng dẫn triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2017 (22/09/2016)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com