Tiếng Anh-English
Ngày 22 tháng 10 năm 2018
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Phòng Tổ chức cán bộ
Phòng Quản Trị
Phòng Tài vụ
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Phòng Hành Chính, Tổng Hợp
Phòng Công tác Học sinh, sinh viên
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2018
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Kết quả học tập sinh viên
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác phòng chức năngPhòng Tổ chức cán bộ  
Thông báo về việc nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2017
Thứ năm, 04:47' 21/12/2017

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   919 /TB-TDTTBN

Bắc Ninh, ngày  06  tháng 12  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2017

 


                       

                        Kính gửi: Các đơn vị

 

Thực hiện Công văn số 5135/BVHTTDL-TCCB ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo thực hiện chế độ nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung, xét nâng bậc lương do lập thành tích xuất sắc năm 2017 và đề nghị nâng bậc lương năm 2018, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ/CP ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Nhà trường Thông báo danh sách cán bộ, viên chức thuộc diện xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2017 tính đến ngày 31/12/2017. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân nghiên cứu, tổng hợp hồ sơ của cán bộ, giảng viên thuộc đơn vị mình đạt đủ tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định trình Hội đồng xét nâng bậc lương của nhà trường làm căn cứ xét, hồ sơ gồm:

1. Danh sách đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn có xác nhận của Trưởng đơn vị.

2. 02 bản sao các minh chứng khen thưởng của các cá nhân được đề nghị trong 6 năm gần nhất đối với cán bộ thuộc diện 3 năm nâng bậc lương; 4 năm gần nhất đối với cán bộ thuộc diện 2 năm nâng bậc lương tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn nộp tại Phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 25/12/2017 (đ/c Huế tiếp nhận).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Ban giám hiệu (b/c)

- Lưu VT, TCCB, H.4

T/L. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TCCB

 (đã ký)

               

       

 

Nguyễn Văn Tuấn

 

 
 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông báo về việc tổ chức, triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung lý lịch cán bộ, viên chức (30/11/2017)
 ▪  Thông báo về việc tuyển ứng viên Chương trình cố vấn thể thao toàn cầu năm 2018 (09/11/2017)
 ▪  Công văn thông báo lịch thi GVC (03/11/2017)
 ▪  Thông báo về việc đăng ký lớp bồi dưỡng giảng viên chính (03/10/2017)
 ▪  Thông báo về việc đề nghị xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục" năm 2017 (18/09/2017)
 ▪  Thông báo thi thăng hạng Giảng viên chính (hạng II) (01/09/2017)
 ▪  Lịch tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS,PGS năm 2017 (25/08/2017)
 ▪  Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng giảng viên chính hạng 2 (24/08/2017)
 ▪  Hướng dẫn làm và nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/ PGS năm 2017 (17/07/2017)
 ▪  Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 (05/07/2017)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com