Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 18 tháng 6 năm 2018
  Đăng nhập
TKB Tuần 33

  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Vật – Judo

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

TUẦN: 33

( Từ ngày: 13/3/2017  Đến  19/3/2017 )

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1-2

 LT 4

(Hưng – Giang)

 

 CS K50SP

(Giang)

 

 

3-4

PT K8

(Thạch, Giang)

PT LT4

(Thạch – Giang) 

PT K7

( Thạch, Giang)

 

PT K7

(Hưng, Giang)

CS 50HL( Thạch)

5-6

 

 CS 49HL

(Giang)

PT K8

(Thạch, Giang)

CS 49HL

(Hưng) 

 

7-8

 

 

 

 

 

 

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

Ghi chú

1

Trần Văn Thạch

12

0

 

2

Nguyễn Văn Hưng

6

0

 

3

Nghiêm Thị Giang

12

0

 

4

Đỗ Trung Kiên

0

0

 

Tổng

30

0

 

Ghi chú:     + Thứ 2 (13/3): 13h30: Đ/C Thạch họp giao ban

                   + Thứ 3 (14/3): Họp bộ môn

Bộ môn

 

Ths. Trần Văn Thạch

Giáo vụ

 

Nghiêm Thị Giang

 


Viết bởi: bmvat
Ngày Viết: 10/03/2017
Số lần xem: 215

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com