Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 18 tháng 6 năm 2018
  Đăng nhập
LCT tuan 31

  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 THÁNG 02/2017

Từ ngày 27/02/2017 đến ngày 05/03/2017 - Năm học 2016-2017

STT

Họ và tên

Nội dung công việc

1.

ĐẶNG VĂN DŨNG

Thứ 2 (27/02/2017) - Thứ 6 (03/03/2017): Điều hành, hướng dẫn giải quyết công việc chung của Viện; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

Thứ 2: Họp Viện sau giao ban.

2.

ĐINH QUANG NGỌC

Thứ 2 (27/02/2017) - Thứ 6 (03/03/2017): Điều hành, hướng dẫn giải quyết công việc chung của Viện; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

Thứ 2: Họp Viện sau giao ban.

3.

NGUYỄN THỊ LAN ANH

Thứ 2 (27/02/2017) - Thứ 6 (03/03/2017): Tham gia công tác đối ngoại; Kiêm nhiệm giảng dạy bộ môn Lý luận ĐC; Thực hiện theo sự phân công của Viện và theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

Thứ 2: Họp Viện sau giao ban.

4.

PHẠM SƠN NAM

Thứ 2 (27/02/2017) - Thứ 6 (03/03/2017): Giải quyết công việc chung của Viện; Triển khai nghiên cứu; Vận hành và bảo trì thiết bị nghiên cứu; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

Thứ 2: Trực Viện; Họp Viện sau giao ban.

5.

NGÔ SÁCH THỌ

Thứ 2 (27/02/2017) - Thứ 6 (03/03/2017): Giải quyết công việc chung của Viện; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

Thứ 2: Họp Viện sau giao ban.

Thứ 3: Trực Viện.

6.

NGUYỄN NGỌC ĐIỆP

Thứ 2 (27/02/2017) - Thứ 6 (03/03/2017): Giải quyết công việc chung của Viện; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

Thứ 2: Họp Viện sau giao ban.

Thứ 4: Trực Viện.

7.

ĐỖ THỊ HẠNH

Thứ 2 (27/02/2017) - Thứ 6 (03/03/2017): Giải quyết công việc chung của Viện; Làm công tác văn thư. Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

Thứ 2: Họp Viện sau giao ban.

Thứ 5: Trực Viện.

8.

TẠ ĐỨC THẠCH

Thứ 2 (27/02/2017) - Thứ 6 (03/03/2017): Giải quyết công việc chung của Viện; Xử lý số liệu; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

Thứ 2: Họp Viện sau giao ban.

Thứ 6: Trực Viện.


Viết bởi: ttkhoahoc
Ngày Viết: 25/02/2017
Số lần xem: 165

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com