Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 4 năm 2018
  Đăng nhập
TKB tuần 31

  

 
Trường đại học TDTT Bắc Ninh
Bộ môn Quản lý TDTT
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31
Từ ngày 27/2 đến 04/3  năm 2017
HỌC KỲ: II - NĂM HỌC: 2016-2017
 
 
          
             Thứ   
Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1 - 2
 
 
LT4-PLĐC-E4- C.Hiền
 
 
 
LỚP 1-K52-QLHC-E7-C.Hiền
 
HL-K50-KTT-E3-T.Vượng
 
 
 
3 - 4
 
HL-K49-XHH-E2-C.Phương
 
 
 
 HL-K49-XHH-E2-C.Phương
 
LỚP 2-K52-QLHC-E7-C.Hiền
 
 
CS-K51-XHH-H43-C.Phương
 
5 - 6
CS-K49-QLHT-H33-T.Bẩm
  CS-K50-QLSB-H45-T.Hưng
 
CS-K49-VBLT-H33-C.Hiền
 
CS-K50-KTT-E3-T.Vượng
 
CS-K51-XHH-H43-C.Phương
(CHUYỂN GIỜ)
 
LỚP 3-K52-QLHC-E7-C.Hiền
 
 
 
LT4-ĐLTT-E4-T.Hùng
 
 
 
7 - 8
CS-K50-KTT-E3-T.Vượng
 
 
  CS-K49-QLHT-H33-T.Bẩm
 
 CS-K49-VBLT-H33-C.Hiền
 
 
 
 CS-K50-QLTG-H43-C.Phương
LỚP 4-K52-QLHC-E7-C.Hiền
 
 
 
 T/B: Hết 12 thứ 3 họp bộ môn
tt
Giáo viên
Giờ dạy
Coi thi
1
Cẩm Ninh
0
 
2
Hiền
10
 
3
Vượng
6
 
  4
Hùng
2
 
5
Phương
10
 
6
T.Bẩm
4
 
 
TỔNG
36
 
Trưởng bộ môn
 
 
Nguyễn Cẩm Ninh
GV bộ môn
 
 
Tống Thị Thu Hiền
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                             
 
 

Viết bởi: bmquanly
Ngày Viết: 24/02/2017
Số lần xem: 173

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com