Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 21 tháng 11 năm 2017
Đăng ký  Đăng nhập
TKB tuần 31

  

 
Trường đại học TDTT Bắc Ninh
Bộ môn Quản lý TDTT
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31
Từ ngày 27/2 đến 04/3  năm 2017
HỌC KỲ: II - NĂM HỌC: 2016-2017
 
 
          
             Thứ   
Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1 - 2
 
 
LT4-PLĐC-E4- C.Hiền
 
 
 
LỚP 1-K52-QLHC-E7-C.Hiền
 
HL-K50-KTT-E3-T.Vượng
 
 
 
3 - 4
 
HL-K49-XHH-E2-C.Phương
 
 
 
 HL-K49-XHH-E2-C.Phương
 
LỚP 2-K52-QLHC-E7-C.Hiền
 
 
CS-K51-XHH-H43-C.Phương
 
5 - 6
CS-K49-QLHT-H33-T.Bẩm
  CS-K50-QLSB-H45-T.Hưng
 
CS-K49-VBLT-H33-C.Hiền
 
CS-K50-KTT-E3-T.Vượng
 
CS-K51-XHH-H43-C.Phương
(CHUYỂN GIỜ)
 
LỚP 3-K52-QLHC-E7-C.Hiền
 
 
 
LT4-ĐLTT-E4-T.Hùng
 
 
 
7 - 8
CS-K50-KTT-E3-T.Vượng
 
 
  CS-K49-QLHT-H33-T.Bẩm
 
 CS-K49-VBLT-H33-C.Hiền
 
 
 
 CS-K50-QLTG-H43-C.Phương
LỚP 4-K52-QLHC-E7-C.Hiền
 
 
 
 T/B: Hết 12 thứ 3 họp bộ môn
tt
Giáo viên
Giờ dạy
Coi thi
1
Cẩm Ninh
0
 
2
Hiền
10
 
3
Vượng
6
 
  4
Hùng
2
 
5
Phương
10
 
6
T.Bẩm
4
 
 
TỔNG
36
 
Trưởng bộ môn
 
 
Nguyễn Cẩm Ninh
GV bộ môn
 
 
Tống Thị Thu Hiền
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                             
 
 

Viết bởi: bmquanly
Ngày Viết: 24/02/2017
Số lần xem: 133

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com