Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 18 tháng 6 năm 2018
  Đăng nhập
TKB Tuần 30

TKB tuần 30

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH          LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 30

BỘ MÔN: Điền Kinh, Cử Tạ                       Từ ngày 20/02  đến 27/02/2017

          HỌC KỲ I  NĂM HỌC: 2016 – 2017

 

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

1+2

CS ĐK 51 SP

   Chiến – Thảo

 

PT ĐK K5

    Tiến –Quỳnh

CS ĐK 49 HL

       Quỳnh

 

CS ĐK 51 HL

 Tiến

 

PT ĐK K1

Chiến – Thảo

 

CS ĐK 51 HL

 Long

 

CS ĐK 51 SP

    Chiến – An

 

    PT ĐK K7-8

     Thảo – Điệp

 

CS ĐK 49 HL

        Quỳnh

 

 

  

 

   

 

 

3+4

 

 PT ĐK K6

   Quỳnh – Tiến

 

PT ĐK K2

Tiến – An

 

 

 

PT ĐK K9-10

Tiến - An

 

CS ĐK 50 HL

      Quỳnh

 

 

5+6

 

 

 

PT ĐK K3

Thảo – Điệp

 

 

 

 

 

 

 

7+8

   

PT ĐK K4

    Điệp –Chiến

 

 

 

 

            Chú ý : 8h30 ngày thứ 3 họp chuyên môn sau giao ban

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS Đặng Hoài An

6

 

2

ThS. Nguyễn Đăng Điệp

6

 

3

ThS. Vũ Quỳnh Như

      0

 

4

TS. Nguyễn Thành Long

2

 

5

CN. Đỗ Văn Chiến

8

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

7

ThS. Bạch Phương Thảo

8

 

8

CN.Phạm Công Tiến

10

 

9

CN. Phạm Ngọc Quỳnh

10

 

10

TS Nguyễn Như Quỳnh

0

 

                   Tổng                       50

                        

                      Trưởng bộ môn                                 Giáo vụ bộ môn

 

                   TS. Đặng Hoài An                         ThS. Bạch Phương Thảo               

 

 

 


Viết bởi: bmdienkinh
Ngày Viết: 19/02/2017
Số lần xem: 208

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com