Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 25 tháng 5 năm 2018
  Đăng nhập
TKB TUẦN 30

  

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 30

Từ ngày 20/02/2017 đến 27 tháng 02 năm 2017

HỌC KỲ: II        NĂM HỌC: 2016 - 2017

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2


PT K7.8
Hiếu-H
.Phương

CS51 GDTC
Dũng- Thủy
PT K3
Thu - Hiệp


 

PT K5
Hiếu- Thảo

CS51 GDTC
Dũng- Thủy

3+4

PT K9.10 H.Phương-Hiếu


PT K4
Thủy -Thu 
 
PT K6
 
Hiếu- Thảo

5+6

 CS LT 4 
H.Phương- Nga

 

PT K1
Thu- Dũng
 CS LT 4 
Nga - Thảo


7+8

 PT K2
Dũng -Thu

 


Ghi chú: Lịch làm viêc của Nhà trường thay đổi từ tuần 12 cụ thể như sau: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30 đến 17h30'.

 

 TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

Đinh Khánh Thu

8

 0

2

Phạm Tuấn Dũng

8

 0

3

Nguyễn Hữu Hùng

0

0

4

Nguyễn Văn Hiếu

    8
 0

5

Nguyễn T. Kim Nga

4

0

6

Phạm T. Hoài Phương

6

0

7

Đặng Văn Đại

0

0

8

Vũ T. Mai Phương

0

0

9

Đặng T.Thu Thủy

6

 0

10

Phạm Tuấn Hiệp

2  0

11

Nguyễn Phương Thảo

6

 0

12

Nguyễn Thị Thu Quyết

0

 0

Tổng

48

   

.Viết bởi: bmtheduc
Ngày Viết: 19/02/2017
Số lần xem: 233

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com