Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 27 tháng 5 năm 2018
  Đăng nhập
TKB_Tuần 34

 

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 34
BỘ MÔN CỜ
Từ  ngày 20 tháng 03 đến ngày 26 tháng 03 năm 2017

HỌC KỲ  II  NĂM HỌC: 2016 – 2017
   Thứ
 
Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật
1+2
PT50GDTC-K5
CS49HLTT,51TL
 
CS49HLTT,51TL
 
 
 
H54
H31
 
H31
 
 
 
Trường + Dũng
Trường
 
Ngọc
 
 
 
 
 
 
CS50GDTC
 
 
 
 
 
 
H31
 
 
 
 
 
 
Trường
 
 
 
3+4
PT50GDTC-K4
 
 
 
 
 
 
H54
 
 
 
 
 
 
Trường + Dũng
 
 
 
 
 
 
 Tùng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5+6
 
 
 
PT50GDTC-K3
PT50GDTC-K6
 
 
 
 
 
H54
H54
 
 
 
 
 
Trường + Ngọc
Trường + Ngọc
 
 
 
 
 
Tùng
Tùng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7+8
 
 
 
PT50GDTC-K1
PT50GDTC-K2
 
 
 
 
 
H54
H54
 
 
 
 
 
Trường + Ngọc
Trường + Ngọc
 
 
 
 
 
 
Tùng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ghi chú:  
TT
Giáo viên
Giờ dạy
Coi thi
TRƯỞNG BỘ MÔN
    GIÁO VỤ BỘ MÔN
1
Dương
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Trường
18
0
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Ngọc
12
0
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Tùng
8
0
BÙI NGỌC
   ĐÀM CÔNG TÙNG
5
Dũng
4
0
 
 
 
 
 
 
 
 
6
Út
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng
42
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Viết bởi: admin
Ngày Viết: 19/03/2017
Số lần xem: 166

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com