Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 27 tháng 5 năm 2018
  Đăng nhập
TKB TUẦN 33

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH                  LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY
Bộ môn: Bóng rổ                                                          Học kỳ: II            Năm học: 2016 – 2017
 
Tuần: 33     Từ ngày: 13/03/ 2017                               Đến:17/03/2017
    Thứ
Tiết
Hai
Ba
Năm
Sáu
1 + 2
 
 
CS 50 SP
THẢO
 
 
3 + 4
 
 
 
 
 
5 + 6
 
 
 
 
 
 
7 + 8
 
 
 
 
 
 
Ghi chú: 9h thứ 4 ngày 15/3 họp bộ môn
TT
Giáo viên
Giờ dạy
Coi thi
1
THẢO
02
00
2
V.HẢI
00
00
3
TOÀN
00
00
4
NHUNG
00
00
Tổng
02
00
       Phụ trách bộ môn                      Giáo vụ bộ môn
              
 
 
   TS. Phạm Đức Toàn                TS. Nguyễn Văn Hải
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viết bởi: bmbongro
Ngày Viết: 12/03/2017
Số lần xem: 159

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com