Tiếng Anh-English
Ngày 27 tháng 4 năm 2017
Đăng ký  Đăng nhập
TKB 34

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH                  LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY
Bộ môn: Bóng rổ                                                         Học kỳ: II            Năm học: 2016 – 2017
 
Tuần: 34     Từ ngày: 20/03/ 2017                               Đến:24/03/2017
    Thứ
Tiết
Hai
Ba
Năm
Sáu
1 + 2
 
 
 
CS 50 SP
THẢO
 
3 + 4
 
 
 
 
 
5 + 6
 
 
 
 
 
 
7 + 8
 
 
 
 
 
 
Ghi chú:
TT
Giáo viên
Giờ dạy
Coi thi
1
THẢO
02
00
2
V.HẢI
00
00
3
TOÀN
00
00
4
NHUNG
00
00
Tổng
02
00
        Phụ trách bộ môn                   Giáo vụ bộ môn
              
 
 
      TS. Phạm Đức Toàn             TS. Nguyễn Văn Hải
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viết bởi: bmbongro
Ngày Viết: 19/03/2017
Số lần xem: 61

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com